Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, kontrol dışı olarak çoğalmaları ve vücudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmelerine kişi hayatını tehdit etmesine meme kanseri denir.
Roche_banner_kucukRadiologicaİstanbul Onkoloji Hastanesi
Radiologicafacebookistanbul onkoloji hastanesi
Son Cevaplanan Soru :
merhaba rica etsem sonucu yorumlar mısınız ? her iki meme parankimi yoğun fibroglandüler yapıdadır. (Tip C ) Cilt, cilt altı yağlı planlar vr areola normal görünümdedir. Her iki memede malignite açısından kuşkulu mikrokalsifikasyon mevcut değildir. Hastanın 2016 tarihli incelemesinde sol meme iç kadran orta planda ve sağ meme dış kadran hafif alt kesim derin yerleşimli pleomorfizm gösteren unıform punktat kalsifikasyon kümelerinde güncel incelemede interval değişiklik saptanmamıştır. gereklilik halinde meme MR ile tetkiki önerilir. Ayrıca sol meme CC projeksiyon orta kesim posterior glandüler kontur düzeyi retroglandüler yağlı planlara doğru asimetrik uzanım göstermekte olup eski tarihli incelemesi ile karşılaştırıldığında interval değişim göstermemektedir. Bilateral pektoral kas konturları tabi izlenmiştir. Bilateral aksillalarda patolojik boyut ve natürde lenf nodu izlenmemiştir. Sonuç : *Heterojen dens meme USG kontrolü önerilir. *ACR BIRADS kategori 3. Şimdiden çok teşekkürler.