Cevaplanmış Sorular
 • 30 Mart 2023
  Soru :
  Fatma D.
  Hocam merhaba, MR sonucumu yorumlayabilirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Saygılarımla, Bilateral memeler fibroglandüler dokudan zengin dağılım gösteren ACR Tip D parankim yapısındadır. Kontrastsız görüntülerde; Cilt kalınlığı normaldir. Her iki memede retroareolar alanlarda solda daha belirgin olmak üzere proteinöz içerikli belirgin duktal genişlemeler izlenmiştir. Dinamik kontrastlı serilerde ;fibroglandüler elemanlara ait belirgin zemin kontrastlanması oluşmuştur. Sağ meme ÜOK ce sol meme OİK da dilate duktal yapılara uyan lokalizasyonlarda bölgesel ve segmental nodüler kontrastlanmalar izlenmiştir. Papiller neoplaziler açısından histopatolojik verifikasyon önerilir. SONUÇ-ÖNERİLER: Her iki memede duktal genişlemeler ve bu lokalizasyonlarda gruplaşan nodüler kontrastlanmalar biopsi önerildi. BIRADS 4
  31 Mart 2023
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 29 Mart 2023
  Soru :
  ayşe Y.
  42 yaşındayım Meme yapısı: Tip D Radyolojık Bulgular: Her iki memede opasite yada patolojık görünümlü mikrokalsifikasyon kümesi ayırt edilmedi. Sol aksiller fossada kısmen inceleme alanına giren ölçülebilen en geniş yerinde boyutları 20x13mm olan lenf nodu dikkati çekti.Aksillaya yönelik Yüzeyel doku USG ile değerlendirilmesi önerilir. BIRADS Katagorisi : 0 kötü bir şey var mı acaba? 5 ay sonraya ultrason randevum var
  30 Mart 2023
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 29 Mart 2023
  Soru :
  ALİ G.
  HOCAM KOLAY GELSİN AŞAĞIDAKİ MEME US (BILATERAL) YORUMLARSANIZ SEVİNİRİM. (sol mememde oluşan bir ağrı nedeniyle çektirmiştim) Bilateral Meme US incelemesinde: Lineer dizilimi yüksek mHZ transdüser ile gerçekleştirilen gerçek zamanlı incelemede: Bilateral cilt altı dokuları olağandır. Her iki memede az miktarda dentritik tipte glanduler doku içeren jinekomasti izlenmektedir. Büyüklükleri sol aksillada kortkal kalınlığı 6 mm 11 mm boyutunda, sağ aksillada 12 mm boyutunda kortikal kalınlığı 6 mm hiler yağlanması bulunan hilusundan kanlanan lenf nodlarına benzer özellikte daha küçük boyutlu lenf nodları eşlik etmektedir. Olgunun sistemik enflamatuar süreçler açısından değerlendirilmesi önerilir.
  30 Mart 2023
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 28 Mart 2023
  Soru :
  Safiye
  Merhabalar hocam kolay gelsin annemin mamografi sonucu lütfen yorumlayabilir misiniz çok teşekür ederim. Hastanın eski tetkikleri elde olmadığı için karşılaştırma yapılamamıştır. Hastanın aile öyküsü mevcuttur.Her iki memede heterojen dens parankimal meme paterni mevcuttur.(Tip c patern)Cilt, cilt altı ve nipple- areolar kompleksler doğaldır.Bilateral memede dağınık birkaç adet kalsifikasyon izlendi. Net demarke yer kaplayan lezyon ve Malign kriterler taşıyan mikrokalsifikasyon kümesi izlenmedi. Bilateral aksiler lojda hilusu seçilen lenf nodları izlendi.
  28 Mart 2023
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 14 Mart 2023
  Soru :
  fatih K.
  hocam değerli görüşlerinize ihtiyacımız var ? SAYIN MESLEKTAŞIM, KLİNİK BİLGİ: Memede kitle Mammografik İnceleme Tekniği: Her iki memeye yönelik CC (KranioKaudal) ve MLO (MedioLateralOblik) pozisyonda grafiler alınmıştır. RADYOLOJİK BULGULAR: Meme parankimi; Tip 3, (Heterojen dens meme yapısı, %50-75 fibroglanduler doku) ile uyumludur,mammografik duyarlılık düşüktür. Meme başı, meme cildi, pektoral kas planları olağandır. Meme dokusunda fokal asimetri, spiküle kitle, yapısal bozukluk ya da kuşkulu mikrokalsifikasyon saptanmadı.***Sol meme periareoler bölgede ÜD de amorf kalsifikasyonlar içeren milimetrik lezyon izlendi.Sağ memede ÜO kesimde milimetrik kalsifikasyonlar içeren nodüler düzgün sınırlı milimetrik lezyon izlendi. Grafiye dahil aksiller alanlarda malign özellikte lenf bezi saptanmadı. SONUÇ: BIRADS 3 benign olma olasılığı yüksek lezyon.
  14 Mart 2023
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 13 Mart 2023
  Soru :
  Ayşe
  Merhaba hocam annemin ilaçlı mr sonucudur, yorumlarmısınız? IVKM sonrası sağ meme saat 7 hizasında milimetrik boyutlu heterojen kontrastlanan nonspesfik fokus izlenmiştir.Her iki aksillada patolojik boyut ve görünümde lenf nodu izlenmemiştir.Sonografik takibi ve kontrolü önerilir. Bilateral areola ve retroareolar alanlar homojen yapıdadır , retroareolar ve periferik düzensiz duktal genişleme saptanmamıştır. Her iki meme parankim dokusu normal anatomik özellikleri ile karakterizedir, sol memede yer kaplayan lezyon izlenmemektedir. Postkontrast geç serilerde glandür parakimde lineer , triangüler yamalı tarzda yoğunluk artışları bilateral simetrik ve homojen yapıdadır.
  14 Mart 2023
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 10 Mart 2023
  Soru :
  Gözde Nur
  Merhaba hocam. Annemin rutin olarak çektirdiği mamografide “sağ meme üst kadranda 5 mm boyutunda düzgün konturlu nodüler opasite izlendi” sonucu çıktı. Ek olarak ultrason istendi. Ultrasonda da “sağ meme saat 11de 6.5 mm boyutunda santrali ekojen İMNL ile uyumlu solid görünüm izlendi” sonucu yazıyor. Değerlendirebilirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler iyi çalışmalar.
  14 Mart 2023
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 20 Ocak 2023
  Soru :
  Canan
  Meme mrı sonucunda 1 cm alanda kuşkulu paranknimal distorsiyon alanı gözlendi. Biyopsi önerildi ancak başka bir doktor mamografi önerdi tam teşhis koymak için ne yapabilirim teşekkür ederim
  04 Şubat 2023
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 16 Ocak 2023
  Soru :
  Çiğdem
  Merhabalar hocam 37 yaşında 2 çocuk sahibiyim 12-14 yaşlarında.Memede kitle sebebiyle doktora gittim ultrason çekildim 6 yıl önce ve brads 3 katagori ile adlandırıldı zaman geçtikçe 1,5 cm kitle 3 cm oldu ve 2023 ocak ayında tekrar başka bi doktora gittim ve brads 4 olarak katagori verildi tru-cut biyopsi istendi bu arada halam göğüs kanseri ve annem lösemiden vefat etti.Pataloji sonucum MİKROSKOPİK BULGULAR 1-Materyale ait kesitlerin incelenmesinde hyalinize fibrotik stromada, uniform nükleuslu dar sitoplazmalı prolifere epitelyal hücreler ile döşeli, bazalde myoepitelyal hücreleri seçilebilen duktuslardan oluşan lezyon izlenmektedir. TANI: SAĞ MEME SAAT 5 HİZASI ;TRU-CUT BİYOPSİ -SKLEROZAN ADENOZİS, FİBROZİS Doktorum lezyonun çıkarılmasını istedi ama sizin görüşünüzü önemsiyorum teşekkür ediyorum iyi çalışmalar
  04 Şubat 2023
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 13 Ocak 2023
  Soru :
  Özlem
  BİLATERAL MEME US İNCELEMESİNDE: Her iki meme cilt altı yağ dokusu normal olarak değerlendirilmiştir. Her iki memede homojen fibroglandüler doku yapısı izlenmektedir. Her iki memede milimetrik birkaç adet basit kist izlenmiştir. Her iki memede belirgin şüpheli kitle lezyonu izlenmemiştir. Her iki aksilla doğal görünümdedir. Sonuç: BI-RADS kategori 2. BI-RADS 0: Ek tetkik gerekmektetir. BI-RADS 1: Normal sınırlarda inceleme BI-RADS 2: Benign bulgular BI-RADS 3: Kısa dönem takip BI-RADS 4: Şüpheli bulgular BI-RADS 5: Olası malign bulgular BI-RADS 6: Tanısı konmuş malignite Teknik: Hastaya CC ve MLO görüntüler alınmış olup MLO incelemeler tomosentez olarak elde edilmiştir. Eski mamogramları olmadığı için karşılaştırma yapılamamıştır. Her iki memede dağınık fibroglandüler yapılar izlenmiştir (ACR-B tipi meme patterni). Her iki memede dağınık yerleşimli punktat birkaç adet benign mikrokalsifikasyon izlenmektedir. Sol meme üst yarıda parankim ile eş dansitede fokal asimetri izlenmekte olup tomosentez imajlarda açılmaktadır. US incelemede bu lokalizasyonda yer kaplayıcı oluşum saptanmamıştır. Her iki memede belirgin kitle veya şüpheli mikrokalsifikasyon izlenmemiştir. Her iki aksilla doğal görünümdedir. Sonuç: BI-RADS kategori 2. BI-RADS 0: BI-RADS 1: BI-RADS 2: BI-RADS 3: BI-RADS 4: BI-RADS 5: BI-RADS 6: Not: · · Ek tetkik gerekmektetir. Normal sınırlarda inceleme Benign bulgular Kısa dönem takip Şüpheli bulgular Olası malign bulgular Tanısı konmuş malignite HOCAM BU SONUÇLARI BANA DEĞERLENDİREBİLİRMİSİNİZ OLUMSUZLUK VARMI ACABA
  04 Şubat 2023
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 30 Mayıs 2022
  Soru :
  Güneş Gamze T.
  Merhabalar Hocam 33 yaşındayım.Meme ultrason sonucumu yorumlarsanız çok sevinirim. Aşağıdadır; Her iki memede (tip C meme paterni -fibrokistik zemin özelliği)glandüler bakın-lipoglandüler doku dağılımımevcut olup, cilt altı yağ dokusu normaldir.Her iki memede sub-periareolar ve yer yer orta periferik segmentler duktal belirginleşmeler izlenmektedir.Sağ memede; saat 4 hizası,4 mm ve 6 mm çaplı kistlerizlendi. Saat 10 hizası orta periferde 5 mm den küçük kistler mevcuttur.Saat 11 hizası meme başına 3 cm mesafede ciltten 17 mm derinlikte 7*6 mm çaplı fibroadenom/internal eko içeren kist lehine anlamlı olabilecek görünüm izlendi.Dağınık yerleşimli 5 mm kistler izlendi. Sol memede, 12 hizası 4 mm ve 7 mm uzun çaplı kistler izlendi.Saat3-4 hizası 7mm ve 8 mm çapa sahip milimetrik kist kümesi ve fibrokistik kompleks lehine anlamlı olabilecek görünümler izlenmiştir.
  30 Mayıs 2022
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 27 Ocak 2022
  Soru :
  Aslı
  Meme ultrason sonucum:sol meme saat 2 hizasında 8*4 mm boyutlarında Cide paralel yerleşimli,çok düzgün kenarlı, minimal akustik zenginleşmesi olan fusiform solid modüler yapı bulunmakta olup fibroadenom lehine yorumlanmıştır.Kenarında minimal kontür düzensizliği gösteren, akustik zenginleşmesi Okan 7,6*3,2 mm boyutlarında semisolid modüler yapı görülmektedir.Hasta daha önce biyopsi yaptırdığını beyan ettiğinden bu yapı ikinci bir fibroadenom olabilir veya Gökalp duktal ektazi lehine yorumlanabilir.takip önerilir.Radyolog bu ikinci kitle için 3 ay sonra mutlaka bakalım.sizin görüşünüzü alabilir miyim
  11 Şubat 2022
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 18 Ocak 2022
  Soru :
  Ebru Sinem
  Yapılan İşlem: Meme US (bilateral) Her iki meme cilt ve ciltalti dokuları normal izlenmektedir. Her iki memede solid yada kistik lezyon saptanmamıştır. Her iki aksiller bölgede kısa aksi 1 cm den küçük geniş yağlı hilusu izlenen sonografik olarak reaktif görünümde birkaç adet lenf nodu izlendi. Hocam bu sonuçlar ablama ait bugün genel cerrahi doktoruna gittim biseyiniz yok eve gidebilirsiniz dedi ama içimiz rahat değil ağrısı var çünkü hocam bizi bir aydinlatsaniz burda bir anormallik var mı
  11 Şubat 2022
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 09 Eylül 2021
  Soru :
  Saliha
  Merhaba deniz hanım meme usg sonuçlarımı değerlendirirseniz çok sevinirim ;MEME US İNCELEMESİNDE ;her iki taraf cilt _cilt altı, meme ve meme başı areolalar normal olarak değerlendirilmiştir. Meme parankimleri heterojen fibroglanduler eko paternindedir. Belirgin sınır veya ekojenite farklılığı oluşturan solid yada kistik lezyon saptanmamistir. Her iki memede duktal ektazi ile uyumlu görünüm izlenmektedir. Belirgin yerinde duktus çapları solda 4.2mm sağda 7mm dir. Sol meme saat 12 hizasında areolaya3cm mesafede 13*7mm boyutlu düzgün sınırlı, yağ ekojenitesinde solid lezyon izlendi. Sağ aksillada 27* 12mm boyutlu kalın korteksli, oval şekilli, lenf nodu izlendi. Sol aksillada patolojik boyut ve eko da lenf nodu izlenmemistir. SONUÇ BI_RADS 3 MEME US İNCELEMESİ. Bu ilk usg geçen seneki. BILATERAL MEME US :Her iki meme fibroglanduler dokudan zengin heterojen eko paternindedir. US de sol meme saat 1 hizası areolaya 2cm mesafede 10*6mm boyutunda oval şekilli, düzgün sınırlı, cilde paralel uzanimli, renkli doppler us de avasküler hipoekoik solid kitle izlenmiştir. (yüksek olasılıkla bening). US de sol meme saat 2 hizası areolaya 2cm mesafede 5*4mm boyutlarında mikrokist kümesi izlenmiştir. US de sol meme retroareolar alanda en geniş yerinde 4mm boyutlarında, sağ meme retroareolar alanda en geniş yerinde 6mm boyutlarında non spesifik duktal ektaziler izlenmiştir. US de sol meme saat 11 hizası areola kenarında 14*6mm boyutlarında basit komplike kist izlenmiştir. Bunun dışında her iki meme ve aksilla sonografik olarak normaldir. SONUÇ : sol memede bir adet "yüksek olasılıkla bening" solid kitle (BI_RADS 3)6 ay sonra lezyona yönelik US kontrolü önerilir. Sol memede mikro kist kümesi Sol memede basit komplike kist. Her iki memede duktal ektaziler ikiside farklı hastanede çekildi yorumlarsaniz sevinirim. Teşekkür ederim...
  13 Eylül 2021
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 21 Ağustos 2021
  Soru :
  Öykü
  MULTİPARAMETRİK MEME MRG Hasta hikayesi: memede ağrı Klinik bilgi: Sağ meme saat 6 radyanında 2 cm ve 1 cm kitleTeknik: Aksiyel STIR, T1A, T2A, DAG, 3D FLASH, postkontrast dinamik, 3D GE T1, MIP collection, MPR BULGULAR: Fibroglandüler dokuların tüm meme kesimlerinde örtü retikülonodüler tarzda dağıldığı, ACR tip C meme paterni ile uyumludur. Arka plan kontrastlanması orta düzeyde ve heterojen olarak değerlendirilmiştir. Bilateral meme cilt, cilt altı dokular ve retromammer doku planları normal değerlendirilmiştir. Sağ meme alt dış kadranda 23x22x14 mm boyutlu, makrolobule-keskin konturlu, yıkanma tarzında dinamik eğri gösteren, difüzyon kısıtlayan (ADC: 1,061x10-3 mm2/s), T2 AG’de hiperintens solid kitle izlenmektedir. Kor biyopsi önerilir. Sol meme üst iç kadranda ön kesimde, 6x5 mm boyutlu, düzgün ve keskin konturlu, progesif dinamik eğri gösteren, minimal kontrast tutan, minimal difüzyon kısıtlayan olası benign kitle izlenmektedir. Her iki aksillada MRG kriterleri ile simetrik, oval şekilli, hilusu izlenen, ince korteksli lenf nodları vardır. SONUÇ: Sağda BIRADS 4a kitle. Kor biyopsi önerilir. Solda olası benign kitle SONUÇ KATEGORİSİ: BIRADS 4a, yorumlar mısınız hocam
  21 Ağustos 2021
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 05 Haziran 2021
  Soru :
  Deniz
  Hocam covid 19 geçirdim bundan 8 ay önce..Sonrasinda akcigerimde 3mm nodül 9 mm kalınlaşma olduğu söylenildi çekilen ilaçsız BT sonucunda.Daha sonra goguslerimde ağrılar ve sizlamalardan dolayı meme endokrin ve cerrahi bölümüne gittim Şehir hastahanesine Once ultrason iştendi goguslerim büyük olduğu için Usg değil Once mamografi cekilmeli dedi radyolog arkadaş 34 yaşında olduğum Icinde hocamız dan tekrar istemde bulunarak mamografi çekindim. Mamografide reaktif? Soru işaretli 14×10 mm lenf nodu ,gogus te dış kadranda kalfikasyonlar hafif çaplı sol gogus te dansite olduğu usg önerildiği Yazdi.Usg çekildi her iki göğüse mediastinel bolgede lenf nodlari olduğu 6 ayda bir de takip onerildigi yazıldı. Brads 2 ve brads 3 yazıyordu mamografi ve usg sonucunda. 6 ay takibim geçen hafta bitti .tekrar usg çekildi.lenf nodumun boyutunun 34×10 brads 0 denildi bu sefer ve bu pazartesi tekrar mamografi çekildi.Ailemde göğüs kanseri yok ama annemin teyzesinin bugün kizlarinin tek göğsü alındı.34 yasindayim ve endişe ediyorum akibetimden.
  07 Haziran 2021
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 15 Mayıs 2021
  Soru :
  Burcu
  Merhaba yaptırdığım meme usg sonucuunu değerlendirirmisiniz. "sağ meme saat 1 hizasında 5×10×10.9 mm boyutunda ovoid lobule kontorlu heterojen hipoekoik mass lezyon izlendi/FA? 6 ay sonra kontrol önerilir"
  28 Mayıs 2021
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 05 Mayıs 2021
  Soru :
  Gökhan
  Merhaba Hocam, annem için yazıyorum. Mr ve tomografi sonucu, yorumlar mısınız DM MEME MR:Sağ meme üst-dış kadranda T1 AG'lerde hipointens,T2 AG'lerde hiperintens,minimal diffüzyon kısıtlanmasının izlendiği,dinamik kontrastlı serilerde tip 1 kontrastlanma paterni gösteren geniş bir alanda bölgesel-segmental yerleşimli lezyon mevcuttur (Granülomatöz Mastır?,Duktal Karşıma İn Sütü?). Sağ meme santral kesimde ve üst-dış katranda duktuslarda kalın duvarlı dilatasyonlar ve duktus duvarlarında kontrast tutulumu izlenmektedir.Sağ meme areola düzeyinde ciltte hafif kalınlaşma mevcuttur.Sol meme santral kesim-dış yarımda T1 AG'lerde hipointens ,T2 AG'lerde silik sınırlı hiperintens ve İVKM enjeksiyonu sonrası tip 2 dinamik kontrastlanma paterninde 14×5 mm ebatlı düzgün sınırlı lezyon dikkati çekmektedir (BI-RADS 3).-Her iki memede büyüğü sağda 8×7 mm ve solda 7×6 mm ebatlı multipl sayıda tip 1 kontrastlanma paterninde T1 AG'lerde hipointens,T2 AG'lerde hiperintens nodüler lezyonlar izlenmektedir.Sol meme santral retroareolar alanda ılımlı duktal ektaziler mevcuttur.Bilateral aksilla ve pektoral kaslar normaldir.Granülomatöz Mastit?,Duktal Karsinoma İn Situ?,histopatolojik inceleme önerildi. DM MAMOGRAFİ: Sağ memede üst dış kadranda orta ve alt kadranda meme başına doğru segmental ve Duktal trase boyunca uzanan yer yer amorf ve küme yapmış punktat kalsifikasyon alanları (Burada 4A) izlenmektedir.Sol memede ise dağınık yerleşimli punktat (bazısı küme yapma eğilimli) kalsifikasyon alanları izlenmektedir.(Birads 3). Hastanın Sonografik korelasyonu önerilir.Her iki axillada patolojik boyut ve özellikte lenf nodu saptanmadı.
  08 Mayıs 2021
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 04 Mayıs 2021
  Soru :
  zekiye K.
  Hocam merhaba lütfen cevaplar mısınız annemin MR Sonuçları KONTRASTLI DİNAMİK MEME MR İNCELEMESİ İnceleme tekniği: T1 Aksial, Aksial planda 3mm kalınlıkta FSE T2 ağırlıklı FATSAT, Oblik sagittal FATSAT T1 ağırlıklı Dinamik kontrastlı 3 mm FSPGR her 70 sn bir sekans 8. dk’ya kadar subtraktion imajlar yapıldı. Ayrıca MSI haritaları çıkarıldı. FATSAT 3 mm kalınlıkta FSPGR aksial planda kontrast sonrası geç kesit, Sol meme retroareolar düzeyde meme başında hafif çekintiye neden olan postkontrat subtraktion görüntülerinde yaklaşık 49x15 mm'likalanda kontrast tutulumu gösterendiffzyon ağırıklı sekanslarda diffüyon kısıtlamamsı gösteren lezyon alanı dikkati çekmiştir.Histopatolojik verifikasyonu önerilir. Sol meme retroareolar düzeyde meme başında hafif çekintiye neden olan postkontrat subtraktion görüntülerinde yaklaşık 49x15 mm'likalanda kontrast tutulumu gösterendiffzyon ağırıklı sekanslarda diffüyon kısıtlamamsı gösteren lezyon alanı dikkati çekmiştir.Histopatolojik verifikasyonu önerilir.DİFFÜZYON MEME MRG İNCELEMESİ Sol meme retroareolar düzeyde meme başında hafif çekintiye neden olan diffzyon ağırıklı sekanslarda diffüyon kısıtlaması gösteren lezyon alanı dikkati çekmiştir. Sol meme retroareolar düzeyde meme başında hafif çekintiye neden olan diffzyon ağırıklı sekanslarda diffüyon kısıtlaması gösteren lezyon alanı dikkati çekmiştir.
  08 Mayıs 2021
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 19 Nisan 2021
  Soru :
  Arzu
  raporu yazıyorum.mamografide bilateral tip d meme pateni izlenmektedir mamografik duyarlılık azalmıştır sol meme üst dis kadar da 2 cm noduler opasite izlendi birads 2 usg de her iki meme fibrokistik ekopaterndedir.her iki memede wn büyüğü sanat 3 hizasında 2.5 cm ol ak üzere dağınık yerleşimi cok sayıda kist izlendi bilateral dükkan yapılar tabii izlemiştir bilateral akiller nolgede patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi
  24 Nisan 2021
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 13 Nisan 2021
  Soru :
  Gul
  BİLATERAL MAMOGRAFİ Her iki memenin kraniokaudal ve mediolateral oblik pozisyonlarda elde edilen grafilerinde ; Her iki meme dokusu kısmen yağlı doku ile replase olup, kalan meme parankimi fibrokistik özellik göstermektedir. Her iki memede malignite yönünden şüpheli mikrokalsifikasyon kümesi, spiküle konturlu kitle veya yapısal distorsiyon saptanmadı. Sağ meme alt kadranda 5 mm çapında nodüler opasite izlenmiştir. Her iki aksillada hiler yağ içeriği belirgin lenf nodları mevcuttur. SONUÇ : *Sağ meme altı kadranda 5 mm çapında nodüler opasite BI-RADS kategori 3 bulgular. 6 ay sonra sağ MLO grafi ile değerlendirilmesi önerilir. MEME PATERNİ : a) Büyük oranda lipomatö b) Seyrek fibroglandüler doku c) Heterojen dens ; sensitiviteyi düşürebilir. d) Belirgin dens ; sensitivite düşük KATEGORİ (Amerikan Radyoloji Birliği ' nin Uluslararası Standardı) 1- Normal BİLATERAL MAMOGRAFİ Her iki memenin kraniokaudal ve mediolateral oblik pozisyonlarda elde edilen grafilerinde ; Her iki meme dokusu kısmen yağlı doku ile replase olup, kalan meme parankimi fibrokistik özellik göstermektedir. Her iki memede malignite yönünden şüpheli mikrokalsifikasyon kümesi, spiküle konturlu kitle veya yapısal distorsiyon saptanmadı. Sağ meme alt kadranda 5 mm çapında nodüler opasite izlenmiştir. Her iki aksillada hiler yağ içeriği belirgin lenf nodları mevcuttur. SONUÇ : *Sağ meme altı kadranda 5 mm çapında nodüler opasite izlendi.
  14 Nisan 2021
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 26 Mart 2021
  Soru :
  Duygu
  Iyi günler.1.5 senedir fibroadenomlarim var 4- 6 ay arası takipte son gidişimde sağ memedeki 8*5 iken 12*8 lebula kontrolü düzgün sınırlı hipoekoik solid lezyonlar izlenmiştir yazıyor.birads 3. Bu ay adet düzensizliği nedeniyle cyclo-progynova kullandım bunun etkisi olabilirmi? Mr çekilde 3 ay takip densede net sonuç için biyopsi iştendi görüşlerinizi alabilirmiyim?
  27 Mart 2021
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 17 Mart 2021
  Soru :
  ayşegül S.
  Sağ göğsümde kitle olduğunu söylediler biopsi istediler kormalımıyım?
  17 Mart 2021
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 24 Aralık 2020
  Soru :
  Pınar
  Sol memede 53mm derinlikte 22x17mm solid kitle rening vardır. Ameliyat olmam gerekiyor mu
  28 Aralık 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 27 Kasım 2020
  Soru :
  murat K.
  Annemin birkaç sene önce iyi huylu kitle çıktı her sene kontrol ettirmemiz gerekiyor mu?
  05 Aralık 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 04 Kasım 2020
  Soru :
  esra D.
  Hocam merhaba annemin ultrason sonucu, mr çekilmiş ve öncesinde de mamagrofi çekildi. Biyopsi yapılacak. sonucu yorumlar mısınız lütfen? Birden fazla kötü huylu kist var denilebilir mi? Teşekkürler BİLETERAL MEME US Sağ meme cilt cilt altı dokusu normaldir. Fibroglandüler doku paterni hipertrofiktir. Sağ memede yer kaplayan kistik lezyon saptanmadı. Dağınık yerleşimli 5 mm den küçük basit basit kistler ve fibrokistik değişiklik alanları izlendi. Sağ aksillada patolojik olarak değerlendirilebilecek lenf nodu izlenmedi. Sol meme; cilt, cilt altı dokusu normaldir. ibroglandüler doku paterni hipertrofiktir. SOL MEMEDE SAAT 12 HİZASINDA AREOLAYA 2 CM MESAFEDE 35X30X13 MM VE LATERAL KOMŞULUĞUNDA 7X5X6,5 MM BOYULARINDA HİPOEKOİK, DÜZENSİZ-MAKROLOBÜLE KONTORLU KÜÇÜK OLANI VERTİKAL ORYANTASYONLU MALİGN ÖZELLİKTE KİTLE LEZYONLARI İZLENMİŞTİR. AYRICA SAAT 12 HİZASI AREOLA ARKASINDA DUKTAL LOKALİZASYONLU OLDUGU DÜŞÜNÜLEN 6X7X3 MM ÖLÇÜLEN BELİRGİN HİPOEKOİK GÖRÜNÜM SEÇİLMİŞTİR. DOKU TANISI VE MUTTİFOKALİTE AÇISINDAN GEREKLİ GÖRULURSE MEME MRG ÖNERİLİR. SOL aksillada patolojik olarak değerlendirilebilecek lenf nodu izlenmedi. yorum (bırands v)
  07 Kasım 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 01 Kasım 2020
  Soru :
  GÜLER Y.
  Nipple cilt cilt altı yağlı planlar tabidir. Parankim tip a paternde izlenmiştir. Sağ meme üst dış katranda nipple 17 cm mesafede 7mm çaplı konturunde belirsizlikler izlenen dens lezyon mevcut olup USG ile iç yapı ve konturlerinin incelenmesi gerekmektedir. Her iki aksiller fossa inceleme kapsamına girdiği kadarıyla serbesttir. Parankimal distorsiyon veya patolojik mikrokalsifikasyon kümesi saptanmadı. Hocam bu durum nedir ? Kanser tümör falan değildir umarım. Acil konu ile ilgili bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
  07 Kasım 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 12 Ekim 2020
  Soru :
  Zehra
  Bilateral meme cilt cilt altı yağlı dokular ve areolara kompleks normaldir. Bilateral meme parankiminde üst dış kadranlar ve retroareolar alanlarda glandüler dokuya ait ekojeniteler izlenmektedir. Sol meme retroareolar bölgede yaklaşık 35x22 mm boyutunda izo-hiperekojen noduler lezyon izlenmiştir(fibroadenom?). Sağ meme saat 7 hizasında, areolaya 4 cm mesafede, yaklaşık 14x7mm boyutunda ve komşuluğunda lobüle konturlu yaklaşık 23x16mm boyutunda izo-hiperekojen iki adet nodüler lezyon izlenmiştir(fibroadenom?). Sağ meme saat 9 hizasında, periareolar bölgede yaklaşık 26x16 mm boyutunda, izo-hiperekojen noduler lezyon izlenmiştir(fibroadenom?). Bilateral duktal ektazi izlenmedi. Bilateral aksiller bölgede patolojik boyut ve görünümde lenf nodu saptanmadı. hocam yorumlarsanız sevirim.simdiden teşekkür ederim.
  16 Ekim 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 25 Eylül 2020
  Soru :
  Özge A.
  Her iki memede liposkleroze paternde glandüler doku izlenmektedir. Sağ meme üst kadran saat 9-10 lokalizasyonunda 25*17 mm boyutlarında içerisinde mikrokalsifikasyonlar bulunan lobüle konturlu spiküler uzanımlar gösteren hipoekoik solid nodül izlendi. Her iki aksiller bölgede yumuşak doku alanları vasküler yapılar normal olup bilateral aksiller patalojik lap saptanmadı. Sağ aksiller alanda kuyruk lokalizasyonunda 23*14 mm boyutlarında lobüle ve spiküler konturlu hipoekoik solid nodül izlendi. Hocam annemin rapor sonucu bu, doktorumuz izinde raporu açıklar mısınız ?
  27 Eylül 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 24 Eylül 2020
  Soru :
  defne S.
  hocam merhaba anne meme ca, kardeşimin usg sonucu,yaş 39, rutin kontrollerde çıkan sonuç, ama hiperplazi tedirgin etti. youmlarsanız yapılması gerekeni sevinirim. ''her iki meme cilt -ciltaltı ve periareolar alan normal değerlendirildi.bilateral meme parankimleri skleroze paterndedir. sağ meme saat 10 radiusda transvers .apı 5 mm ye ulaşan fokal duktalektazi ve hiperplazi ile uyumlu alan: komşu fibroglandüler dokuda hafif ödem (enfekte ?) izlenmekte olup bu alanın yakın takibi önerilir. sağ memede en büyüğü saat 11 radiusda 15 mm olan çok sayıda; sol memede en büyüğü saat 2 radiusda 11 mm olan çok sayıda sklerotik kontörlü bazılarında fibröz septasyonlar olan içi anekoik kistik lesyonlar izlendi. rentromammar alanlar normal olarak değerlendirilmiştir. bilateral aksiller alan normal olup patolojik lap saptanmamıştır. sonuç Bİ-RADS 3- muhtemelen bening bulgular''
  27 Eylül 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 24 Eylül 2020
  Soru :
  emine C.
  hocam 48 yaşındayım. 3 yıl önce sol mememden büyük bir kitle çıkarıldı. sonuç temiz geldi. bir kaç aydır sol kürek kemiğim çevresinde devamlı ağrı var. kontrol ettiğimde göğsümde kitle ele geliyor.şubat ayında mr çektirmiştim ancak pandemi nedeniyle korkumdan hastaneye gidip sonuçları gösteremedim. çektirdiğim mr da "Sol meme üst dış kadranda operasyona sekonder yapısal distorsiyon ve bu lokalizasyonda 17x8 mm boyutunda santrali yağ intensitesinde yağ nekrozu ile uyumlu lezyon mevcuttur. Lezyon çevresinde halkasal kontrastlanma izlenmiştir. Radyolojik takip önerilir. Sağ meme parankiminde kistik veya solid kitlesel lezyon izlenmemiştir. Sağ memede post kontrast dinamik görüntülerde patolojik kontrastlanan kitlesel lezyon veya parankim alanı izlenmemektedir. Her iki aksilla olağan olup patolojik boyutta lenf nodu izlenmemiştir. SONUÇ: - BIRADS 3 muhtemel benign bulgular." sıkıntılı bir durum var mı acaba. teşekkürler
  27 Eylül 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 21 Eylül 2020
  Soru :
  Aslı
  İyi günler rutin çektirdiğim meme ultrasonunda fibroadenom teşhisi kondu.mr sonucum :sol meme dış yarıda 8*4 mm boyutlarında T2 hiperintens, T1 hipointens IVKM sonrası kontrast tutan düzgün konturlu lezyon izlenmiştir.Bı Rads 4a(doku tanısı önerilir)Sizden öğrenmek istediğim durumum malignite açısından çok mu riskli . Fibroadenomlar mr da bu şekilde görüntü verirmi
  27 Eylül 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 04 Eylül 2020
  Soru :
  neslihan Y.
  Merhaba sol göğsümde bir kitle hissedince doktora gittim doktor boynumda da bir kitle gördü ve işaretledi boynumun ve göğsümün ultrasonu çekildi sonra doktor mr istedi.. mr günü verdiler o süreye kadar merak içinde kaldım ,acaba ultrason raporumu yorumlayabilirmisiniz doktorum? Sol meme saat 7 hizasında periferik yerleşimli 15 x 9 mm boyutunda düzensiz konturlu içerisinde milimetrik kalsifikasyonlar içeren loküle sıvı görünümü yada solid lezyon ayrımı yapılamayan görünüm mevcuttur.Mr önerilir. Sağ meme saat 12 hizasında areloaya 2 cm mesafede 8 mm,saat 4 hizasında periareolar alanda 14x8 mm düzgün konturlu solid lezyonlar izlendi .Sol aksillada büyüğü 14x10 mm boyutunda kortikal kalınlaşma izlene lenf nodları izlenmiştir. Boyun için olan ultrason da ise şu yazıyor... Sol servikal bölgede şişlik lokalizasyonu altında 7 x 4 mm reaktif görünümlü lenf nodu izlenmektedir. Sol subklaviküler bölgede büyüğü 17x9 boyutunda kortikal kalınlaşmaları izlenen lenf nodları mevcuttur. şimdiden çok teşekkür ederim
  04 Eylül 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 24 Haziran 2020
  Soru :
  gizem K.
  İyi günler hocam ben 21 yaşındayım ailemde meme kanseri öyküsü olduğu için tetkik yaptırmıştım sonucumda Bilateral Meme USG İncelemesinde; Cilt-cilt altı yağlı doku tabiidir. Her iki meme parankim yoğunluğu tabiidir. Sağ meme saat 11 hizasında 12*4,5mm, 7*6mm, saat 8 hizasında 3*2mm, saat 6 hizasında 13,5*9mm, 9*4,5mm, saat 4 hizasında 18*13mm, saat 2 hizasında 20*10mm, saat 12 hizasında 7*5mm, saat 5 hizasında 7*3,5mm, saat 6 hizasında meme başına yakın 11*7,5mm boyutunda düzgün sınırlı, lobule konturlu uzun aksı cilde paralel oval şekilli hipoekoik lezyonlar izlenmiştir (fibroadenom?). Sağ memede 5mm çaplı basit kist mevcuttur. Sol meme saat 11 hizasında 7*4.5mm, 10*7mm, saat 7 hizasında 5,5*5mm, saat 6 hizasında 16*8,5mm, saat 5 hizasında 7*4,5mm boyutunda düzgün sınırlı lobule konturlu uzun aksı cilde paralel oval şekilli hipoekoik lezyonlar izlenmiştir (fibroadenom?) Bilateral aksiller patolojik boyut ve görünümde lenfadenopati saptanmamıştır.SONUÇ: BIRADS 3 yazıyor beni bilgilendirirseniz çok sevinirim virüsten ötürü hastaneye gitmedim korkmamı gerektircek bir problem var mı ne yapmamı önerirsiniz,iyi çalışmalar dilerim..
  27 Haziran 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 21 Haziran 2020
  Soru :
  ZEHRA K.
  Merhabalar Hocam, Ultrason sonucum; Sag meme üst kadranda 20x10 iç kadranda 19x10 mm solid kitle ve birads 4b teshisiyle cerrahi biyopsi onerildi. sizce igne biyopsi mi yoksa cerrahi operasyon ile mi kitle alınıp sonuca ulasmalıyız? hangisi kesin sonuc ve daha saglıklı olur? tesekkur ederim.
  21 Haziran 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 12 Mayıs 2020
  Soru :
  serap ı.
  merhaba hocam,mart ayında mamografi çektirdik annem için kendisi 59 yaşında daha sonra virüs sebebiyle hastanelere gidemedik e nabızdaki raporda yazılan:'teknik yetersizlik ile tetkik suboptimaldir.bilateral mamografilerde meme dokusu tip 3 paterni ile uyumlu olup bu nedenle tetkik duyarlılığı azalmaktıdır.bilateral gland?ler doku heterojen ve yer yer nodüller görünümdedir(fibrokistik patern)sağ meme orta kesimde 26 mm çapında düzensiz spik?le konturlu, pleomorfik kalsifikasyonlar içeren kitle lezyonu mevcuttur her iki aksiller bölgede patolojik boyut veya görünümde lenf nodu saptanmadı sonuç bi-rads 5 bulgular' hocam koltuk altında eline gelen kitle yok ama agrıdıgını söylüyor bu virüs ortamında büyük şehirlerdeki hastanelere de gidemiyoruz ne yapmalıyız?Teşekkürler..
  30 Mayıs 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 05 Mayıs 2020
  Soru :
  Büşra
  Sag meme 7hizasında 27 18 mm boyutlarında kalın duvarlı anterirör böşümünde 8.8mm boyurunda solid mural nodüller içeren iç ekosu yüksek posteriota akustik şiddetlenme veren komplike parankimal kist saptanmıstır sizce tahlikelimi hocam
  30 Mayıs 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 09 Nisan 2020
  Soru :
  Leyla D.
  Sayın hocam, benim sağ göğsümde 1 adet kitle lezyonu saptanmıştı. Aynı zamanda koltuk altımda sürekli elime gelen bir kitleyi yıllardan beri fark ediyordum.Sonuçta kitleyi biyopsiye gönderdik. Fibroadenom denildi. Acaba fibroadenomlarda koltuk altında da kitle olma ihtimali var mı? Yoksa benim rahatsızlığım kanser olabilir mi?
  11 Nisan 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 18 Mart 2020
  Soru :
  Emine K.
  Hocam meme MR sonucum aşağıdaki gibidir. Kanser riski var mı? Mamografi temiz, aralık ayında meme ultrasonu çektirmiştim. Fibrokistik yapıda meme olduğu söylenmişti. Doktor ultrasonografiyi tekrarlayıp mr ile karşılaştırarak karar vermemiz gerekir dedi. Adetin 2. haftası gel dedi. Ben de çok endişeleniyorum. Anlamda süt kanalında papillom vardı tedavi oldu kontrol altında. ailede başka vaka yok. **Fibrokistik değişiklikler gösteren meme. Her iki memede birkaç adet milimetrik fokal kistik değişiklikler. Duktal yapılarda subareolar alanlarda belirginleşmeler **Sağ meme subareolar alanda ve alt dış paraareolar cilde yakın alanda tanımlanan fokal-nodüler kontrast tutulum odakları. Bulguların sonografik korelasyonu ve MR ile takip gereklilik halinde biyopsi önerilir. **Kategori 3
  09 Nisan 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 18 Mart 2020
  Soru :
  Emine K.
  Hocam meme MR sonucum aşağıdaki gibidir. Kanser riski var mı? Mamografi temiz, aralık ayında meme ultrasonu çektirmiştim. Fibrokistik yapıda meme olduğu söylenmişti. Doktor ultrasonografiyi tekrarlayıp mr ile karşılaştırarak karar vermemiz gerekir dedi. Adetin 2. haftası gel dedi. Ben de çok endişeleniyorum. Anlamda süt kanalında papillom vardı tedavi oldu kontrol altında. ailede başka vaka yok. **Fibrokistik değişiklikler gösteren meme. Her iki memede birkaç adet milimetrik fokal kistik değişiklikler. Duktal yapılarda subareolar alanlarda belirginleşmeler **Sağ meme subareolar alanda ve alt dış paraareolar cilde yakın alanda tanımlanan fokal-nodüler kontrast tutulum odakları. Bulguların sonografik korelasyonu ve MR ile takip gereklilik halinde biyopsi önerilir. **Kategori 3
  08 Nisan 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 18 Mart 2020
  Soru :
  Sevda C.
  Merhaba, 50 yaşındayım.Babaannem ve halamın ölüm sebebi meme CA. Teyzem meme Ca için tedavi görüyor. Genetik yatkınlığın olması endişesini taşıyorum.Aşağıda bu gün yapılan USG sonucum var. Yorumlamanızı rica ediyorum. BİTERAL MEME USG İNCELEMEDE Biteral meme cilt/cilt altı doku kalınlığı, areola ve papilla mamma doğaldır. Sol meme üst dış kadranda saat 3 hizası periareolar bölgede 3,5 mm çapında kistik açıklık içeren hipoekojen lezyon izlendi.(adenamatöz hipertrofi) Sol memede saat 3-4 hizası alt dış kadranda 8 mm çapında iç yapısı non ekoik basit kistik lezyon izlendi. Sol meme üst dış kadranda 3,5 mm çapında duktal ekstaziler izlendi. Sağ memede üst dış kadranda duktal ektaziler mevcuttur. Aksiller fosassalarda patolojik boyut veya görünümde lenf nodu saptanmamaıştır.
  09 Nisan 2020
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 06 Aralık 2019
  Soru :
  bahar pakkan P.
  merhaba 34 yasindayim 2 cocuk annesiyim genel kontrol amacli meme ultrasonu yaptirdim.sonuc **** iki meme ciltdokusu ve meme başı normaldir.bileteral meme parankim fibrokistik eko paterndedir. sol meme sol dış katranda 3 mm capinda anekoik kist mevcuttur. sağ meme saat 10 hizasinda 1.1×2.8 mm boyutlarinda yag lobülü-solid lezyon ayrimi yapilamayan hipoekoik imaj mevcuttur. biteral aksiller patolojik katakterdr lap rastlanmamistir. sonuç:sol meme milimetrik basit kist sağ memede milimetrik boyutta yağ lobülü-solid lezyon ayrimi yapilamayan hipeoekoik imaj 6 ay sonra usg kontrol cekim yapan radyolog yuzde doksan yag ama sanki siniri var ama onemli bisey degil dedi ama tedirgin oldum. kotu bisey mi 3 sene once yaptirdigimda boyle bisey yoktu.yorumlayabilir misiniz
  15 Aralık 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 19 Kasım 2019
  Soru :
  KAMURAN Ü.
  Hocam merhaba, 49 yaşındayım. 2 çocuğum var. Menopoz sürecindeyim.Teyzelerimde meme kanseri mevcut. Yıllık kontrollerimi yaptırıyorum. Yeni yaptırmış olduğum tetkikleri mümkünse değerlendirmenizi ve varsa önerilerinizi almayı çok isterim. Bilateral (digital) mamografi incelemesi Her iki tarafta cilt, cilt altı yağlı dokular ve meme başları tabii olarak izlenmektedir. Meme parankimi tip C patern ile uyumlu görünümdedir. Her iki memede fibroglandüler doku yeryer yamasal asimetrik dağılım göstermektedir. Bilaterel memede yeryer silik nodüler dansiteler izlenmektedir. Her iki memede parankimal distorsiyon yada spiküler lezyon imajı saptanmadı. Meme parankiminden net demarkasyon ile ayrılan kitlesel lezyon imajı izlenmedi. Meme parankiminde malignite ile uyumlu pleomorfik mikrokalsifikasyon kümesi izlenmedi. İnceleme alanında patolojik görünümlü lenf nodu saptanmadı. Bilateral Meme Ultrasonografi İncelemesi: Her iki memede cilt, ciltaltı dokular tabiidir. Her iki meme fibrokistik paternde izlendi. Her iki memede dağınık yerleşimli birkaç adet anekoik basit ve hipoekoik komplike kistler izlendi. Bilaretal memede malign görünümlü solid kitlesel lezyon imajı saptanmadı. Bilaretal memede anormal duktal ektazi izlenmedi. Bilateral aksiller bölgede patolojik görünümde LAP izlenmedi. SONUÇ: -BI-RADS 2 (olgunun yıllık rutin sonografik ve mamografik takibi önerilir) iyi çalışmalar,
  15 Aralık 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 24 Ekim 2019
  Soru :
  Gamze A.
  merhaba hocam 30 yaşındayım sağ memememdeki ağrıyla doktora gittim cilt-cilt altı yağlı dokular tabidir. He iki mme parankimi heterojen fibroglandüler doku zeminindedir. Sol memede yer kaplayan lezyon izlenmedi.Sağ memede 1-2 hizasinda areolaya 2 cm mesafede 7.5X3.5 mm ve 4.5x2.5 mmm ebadındad oval şekilli düzgün sınırlı hipoekoik görünüm izlenmiştir.(glandüler doku lobülasyonu ? fibroadenom?) takibi önerilir. Sağ meede 10-11 hizasında retroareolar alanda 5x4.5 mm ebadında anekoik basit kist izlenmiştir. Bilateral aksiller bölgede patolojik ve konigurasyonlu lenf nodu saptanmamıştır. SNUÇ BİRADS 3 (Muhtemel benign)
  16 Kasım 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 12 Ekim 2019
  Soru :
  Çiğdem doğan
  Merhaba hocam, daha önce son ultrason sonucumu göndermiştim eski ultrasonlarla beraber değerlendirmenizi rica ediyorum. MRG çektirdim sonuç bekliyorum. 34 yaşındayım. 9 ve 10 yaşlarında 2 kızım var. 1 er yıl emzirdim. 8 yıl doğum kontrol ilacı kullandım. Memede kitle sebebiyle doktora gittim. 2014 ultrason sonucum:Sağ meme alt kadranda periareolar alanda yaklaşık 15*6 mm boyutunda ve 11 *4 mm boyutunda birbirine bitişik görünümlü ve birbirinden ayırt edilemeyen hipoekoik solid nodüler lezyon dikkat çekmektedir. Görünüm öncelikle FA lehine değerlendirildi. Sol meme üst kadranda periareolar alanda 3mm boyutunda hipoekoik solid nodüler lezyonlar mevcuttur. Aksiller LAP izlenmedi. Daha sonra 2015 yılında biyopsi sonucum temiz çıktı ve 6 aylık kontrol önerildi. 2018 yılı ultrason sonucum:Sağ meme alt iç kadranda kabaca 30x15mm boyutlu kitlenin medial konturlarında parmaksı uzanımlar olan heterojen hipoekoik kitlesel lezyon saptanmıştır. Alt dış kadranda 4mm çaplı intraduktal lezyon dikkati çekti. Sol meme saat 9 hizasında periferik yerleşimli 13x7mm periferi kistik santrali solid görünümde mikst kitle mevcuttur. Alt yarım kadranda intraduktal solid ekolu lezyonlar izlendi. Ailede malignite hikayesi nedeniyle hastanın meme MRG ve tanımlanan kitlelerin histopatolojik incelenmesi önerilir. Her iki memede dağınık birkaç adet kist mevcuttur. Reaktif görünümde Aksiller lenfadenomegaliler izlendi. Daha sonra 2019 yılındaki ultrason sonucum da şöyle: Sağ meme saat 7 hizasında periferik yerleşimli 8x4 mm boyutunda kistik komponent içeren nodüler lezyon saptanmıştır Saat 8 hizasında oval yapıda 10x3 mm boyutunda benzer karakterli solid lezyon izlendi Alt iç kadranda yaklaşık 26x12 mm boyutunda lobulasyon ve parmaksı uzanımlar gösteren heterojen solid lezyon saptanmıştır Ayrıca sağ memede birkaç adet dağınık yerleşimli 5mm den küçük yer yer yoğun içerikli kistik görünümler izlendi Ailede meme ca olması sebebiyle sağ memede tanımlanan kitle lezyonların karakterizasyonları açısından MRG ve gereklilik halinde histopatolojik tanı önerilir. Sol memede en büyüğü 8mm olan dağınık yerleşimli yer yer septasyon ve yoğun içerik olarak izlenen kistik görünümler saptanmıştır. Bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim
  16 Kasım 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 22 Temmuz 2019
  Soru :
  Serap Y.
  Hocam merhaba ; 44 yaşındayım ve 16 yaşından itibaren hipogonadotropik hipogonadizm nedeniyle hormon ilaçları kullanmaktayım.16 yaşında ikiz çocuklarım var.Rutin yapılan mammagrofi sonucunda meme USG istendi.USG sonucu; Sol meme saat 6 meme başından 3 cm uzaklıkta 1.6 mm, sol retromamiller alanda cidarsal mikrokalsifikasyon gösteren 8.3x3.6 mm, yine sol retromamiller alanda cidarsal kalsifikasyon gösteren 5.6x1.5 mm çaplı kist izlendi. Sağ meme saat 12 periareolar düzeyde yüzeyel yerleşimli belirgin kontur gösteren 30.8x11.8 mm boyutunda santralinde cidarsal kalsifik odaklar barındıran multipl mikrokistlerin eşlik ettiği üçüncü boyutu 21.4 mm olan olası fibrokistik alan izlenmektedir. Sağda periareolar lokalizasyonda 3.3, 2.7 mm çaplı mikrokistler izlendi. Bilateral aksiller fossada santral yağlı hilusu izlenen reaktif lenf nodları mevcuttur. BI-RADS Kategori 3 bulguları. Bu verilere göre öneriniz nedir? İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
  10 Ağustos 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 03 Temmuz 2019
  Soru :
  Büşra B.
  Hocam merhaba 1 senedir takipte meme kanseri hastasıyım. Sol mememden meme koruyucu ameliyat oldum. 16 seans kemoterapi, 33 seans RT aldım. Tamoksifen kullanıyorum. 31 yaşındayım. Ultrason kontrol sonucum; Her iki meme fibrokistik görünümdedir. Sol memede saat 3-4 hizasında areolaya yaklaşık 6 cm uzaklıkta, yaklaşık 5.2x8.6 mm boyutunda hipoekojen lobüle konturlu içerisinde milimetrik kistik açıklıklar bulunan lezyon izlendi (fokal fibrokistik odak?, olası diğer lezyonlar? ancak hastanın meme ca anemnezide gözönüne alındığında hastanın kontrastlı MR ile ileri tetkiki ya da histopatolojik verifikasyonu önerilir) Sol memede saat 3-5 hizasında areolaya yaklaşık 3 cm uzaklıkta, yaklaşık 6.1x12 mm boyutunda hipoekojen düzgün konturlu içerisinde milimetrik kistik açıklıklar bulunan lezyon izlendi (fokal fibrokistik odak?, olası diğer lezyonlar? ancak hastanın meme ca anemnezide gözönüne alındığında hastanın kontrastlı MR ile ileri tetkiki ya da histopatolojik verifikasyonu önerilir) sol memede saat 4 hizasında postoperatif sekel fibrotik değişiklikler izlendi Sol memede saat 5 hizasında yaklaşık 2.9x6 mm boyutunda anekojen ince cidarlı kistik lezyon izlendi. Rica etsem yorumlar mısınız, korkmalı mıyım? Teşekkürler.
  08 Temmuz 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 05 Haziran 2019
  Soru :
  buse A.
  annem 47 yaşında ailemizde uzak yakın meme kanseri öyküsü bulunmuyor. annemin de hiçbir şekilde göğüsten akıntı şekil değişikliği ağrı vs şikayeti olmadı en son 1.5 sene önceki mamografi-ultrason sonucunda birads3 kategorisinde iyi huylu çıkmıştı doktor takip önerdi fakat şimdiki ultrasonda şöyle bir şey yazıyor : ciltten 12mm derinlikte yaklaşık 2 cm alanda distorsiyona sebep olan içerisinde kistik alanlar bulunan şüpheli alan (birads4) biyopsi istediler hocam bunun altından kanser çıkma riski nedir çok korkuyorum günlerdir uyuyamıyorum eğer öyleyse kemoterapi vs gerekir mi erken evre midir? çok endişeliyim kanser olmama şansı da var mı biyopside lütfen aydınlatırsanız çok mutlu olurum
  10 Ağustos 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 26 Mayıs 2019
  Soru :
  emine esma D.
  hocam bizim sonuçalrda sağ meme üik da sislık şikayeti düzeyinde cilt altı yağ dokuda 14x6 mm boyutta lobüle konturlu hiperekojen alan izlendi (lipom?,inflamasyon? bize bu sonucu açıklar mısınız şimdiden teşekkürler
  01 Haziran 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 18 Mayıs 2019
  Soru :
  ESENGÜL C.
  merhaba annem 50 yaşında ilk defa momografi çekildi ve sonuç aşağıdaki gibi çıktı . bizi genel cerraha yönlendirdiler. Her iki meme fibroglandüler ve ılımlı dens (tip 2-3) paterndedir. Cİlt ve cilaltı alan, meme strüktürel yapısı düzenlidir. Her iki memede belirgin malign kitle imajı izlenmemiştir. ** Sol meme üst dış kadran lokalizasyonda 3 mm boyutlu bir adet öncelikle benign natürde intramammarian lenf noduyla uyumlu bulgular mevcuttur Malign nitelikte belirgin mikrokalsifikasyon saptanmamıştır. Grafilere dahil aksiller fossalarda lenfadenopati ile uyumlu dansite saptanmamıştır. BIRADS sınıflaması: Kategori 0 : Ek görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç var : Normal mamografi: Benign bulgular: Muhtemelen benign bulgular 4A : Malignite yönünden hafif derecede kuşkulu bulgular 4B : Malignite yönünden orta derecede kuşkulu bulgular 4C : Malignite yönünden ileri derecede kuşkulu bulgular : Yüksek olasılık ile malignite düşündüren bulgular : Biopsi ile kanıtlanmış, tedavi uygulanmamış lezyonl genel cerrah a randevu aldık bekliyorum . cevap verirseniz seviniriz kitle mı var biz anlamadık
  01 Haziran 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 11 Nisan 2019
  Soru :
  Aygul T.
  Merhaba, 30 yaşındayım, çocuğum yok ve ailemde de meme hastalığı geçmişi yok diye biliyorum. Yaklaşık 1 ay önce göğsümde ağrılı bir kitle hissettim ve muayene olduğumda mr istendi. Mr sonucuna göre radyologun yazdığı yorum şu şekilde; "Sol göğüs üst dış kadran pektoral kas komşuluğunda arka plan kontrastlanması ve parankim kontrastlanması diğer alanlara göre normalden daha belirgin izlenmiş olup yaş nedeniyle arka plan kontrastlanması lehine değerlendirilmiştir. Ancak duktal karinoma ın situ açısından olgunun 6 ay sonra meme MR ile tekrar kontrolü ve US bakı sonrasında bu alanın mikrokalsifikasyon değerlendirmesi açısından mamografi ile incelenmesi önerilir. Kesitlere dahil intratorasik yapılar kemik ve yumuşak doku sinyalleri normaldir. Aksillar bölgede patolojik boyutlarda LAP mevcut değildir." Bu yorum sonrasında bir genel cerraha gösterdik ilk yorrum olarak çok önemli birşey olmadığını düşündüğünü iletti fakat radyolog yorumunun sınırlı olduğunu düşünüp kendi hastanesinde tekrar Mr istedi. Sizden de en azından durumun ciddiyetini anlıyabilmek adına bir yorum alabilirsek çok seviniriz, buna göre bizde sürece nasıl devam etmeliyz konusunda karar vermeye çalışıyoruz. Çok teşekürler şimdiden.
  20 Nisan 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 14 Mart 2019
  Soru :
  meryem S.
  Merhaba 28 yaşındayım 1.5 bucuk yıllık evliyim.göğsümden ağrıyla sarımsı bir akıntı gelmesi üzerine genel cerraha gittim ve ulturason çekildi bana verilen kağıtta 1)meme dokusu parankim eko yapısı artmış görünümdedir. 2)duktal kanallarda hafif genişleme mevcuttur.en geniş yeri 2,2 mm ölçülmüştür. 39sağ aksiller bölgede5*12 mmbüyüklükte reaktif nitelikte lenfadenopati izlenmektedir. yazıyor bilgi verirseniz sevinirim iyi günler.
  20 Nisan 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 08 Şubat 2019
  Soru :
  CANAN C.
  Değerli Hocam , 1976 doğumluyum.40 yaş sonrası mamografi - ultrason sonucumda; "Sol meme üst dış kadranda mamografik asimetri ile uyumlu lokalizasyonda hipoekoik parankimal fibrozise ait olabilecek görünüm izlendiği ve usg ile takibinin önerildiği belirtilmiştir.'' Bu durum,her sağlıklı kadından daha riskli olduğum anlamında mıdır ? Risk arz eden bir durum mudur ? Bilgilerinizi rica ederim. Saygı ve sevgilerimle .
  09 Şubat 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 21 Ocak 2019
  Soru :
  bağnu G.
  Değerli Hocam, annem 75 yaşında. Memede sert kitle ve ağrı vardı. Ablasını meme kanserinden kaybetmiştik. Biopsi yapıldı. Tanı şu şekilde; Meme (tru-cut biopsi, sağ): CİDARI HYALİNİZE VE İLTİHAPLI KİST, STROMAL FİBROHYALİNİZASYON. Acaba bunun anlamı nedir?
  30 Ocak 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 11 Ocak 2019
  Soru :
  ÖZGE A.
  Merhaba Hocam, Annem 56 yaşında Meme MR sonucu aşağıdaki gibidir.Şimdiden yorumunuz için teşekkür ederim Her iki memede areola-retroaeronlar bölge kutanöz-subkutanöz doku doğal izlenmektedir. Sol memede alt dış kadranda (4-5 hizasında) yerleşim gösteren hafif düzensiz -spiküle konturlu 15mm boyutunda tip II formda kontrastlanma gösteren lezyon alanı izlenmektedir. Konturunun düzensiz ve hafif spiküle olması nedeni ile histopatalojik örnekleme önerilir. Her iki memede dağınık yerleşimli büyüğü solmeme üst orta kesimde 2 cm çapa ulaşan ,diğerleri milimetrik fibrokistler izlenmektedir. Her iki memede göğüs duvar bütünlüğü korunmuştur. Her iki aksiller bölgede patolojik boyutta LAM pakesi saptanmamıştır. Not: Meme MR incelemesi tek başına diagnostik açıdan yeterli bir inceleme olmayıp ,hastanın sono-mamografik tetkikleri ile beraber değerlendirmelidir.
  16 Ocak 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 28 Aralık 2018
  Soru :
  Fatma
  İyi günler hocam!Ben 41 yaşındayım memede ağrı şikayetiyle doktora gittim usg sonucum şöyle. Bilateral cilt-cilt altı kalınlığı doğaldır.Meme paterni tip C parankim özelliği göstermektedir. Her iki memede multipl en büyüğü sol meme alt iç kadranda 3cm olan basit kistler görülmüştür. Ayrıca her iki memede solda en büyüğü iç orta kadranda 10×13 mm,sağda en büyüğü üst dış kadranda 1×2 cm ve 8 mm boyutlarında olmak üzere solid lezyonlar mevcuttur. Sol memede alt orta kadranda 7mm boyutta bir diğer solid lezyon izlenmiştir. Bazı kistlerin duvarında mikrokalsifikasyonlar görülmüştür. Takipte yeni gelişen solid lezyon saptanmamıştır. Duktuslar normal genişlikte, aksiller bölge doğaldır.Sonuç ;Tip C meme paterni, bilateral multipl basit kistler, her iki memede solid lezyonlar BI-RADS 3 Benim sorum mikrokalsifikasyonlar kanser belirtisimidir
  13 Şubat 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 25 Aralık 2018
  Soru :
  Melek
  72 yaşındaki annemde mamografi sonucunda sağ memede dış kadranda 5mm çapında imln uyumlu radyolüsent çentiği bulunan opasite mevcut bu ne demek
  16 Ocak 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 24 Aralık 2018
  Soru :
  Leyla
  Hocam iyicalismalar yaşım 37 3 çocuk annesiyim çekilen meme ultrasonunda sol meme adk da 5.5mm,5mm birbirine komşu 2 adet anekoik düzgün sinirli kistler izlenmektedir sol meme de duktal yapılar hafif dolgun dur sağ aksillada 17×7 mm ve daha küçük sol aksillada daha küçük boyutlarda fuziform yağlı hiluslari izlenen düzgün sinirli lenf nodlari izlenmektedir cevaplarsanık sevinirim
  09 Şubat 2019
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 22 Aralık 2018
  Soru :
  semiha G.
  hocam 41 yaşındayım Göğsümde sertlik ve ağrı nedeni ile doktora gittim ve ultrason çekildi. Yorumlarsanız sevinirim. Cilt cilt altı tabiidir. Her iki meme fibroglandüler dokularda artış ve duktal belirginleşmeler içeren fibrokistik paterndedir. Belirgin solid yer kaplayan lezyon bulgusu izlenmedi. En büyükleri sağ memede yaklaşık 42×17 mm.sol memede 52×27 mm boyutta olmak üzere her iki memede çeşitli boyutlarda multipl basit ve komplike kist izlenmiştir. Duktal ektazi saptanmadı. Her iki aksiller bölgede reaktif görünümde birkaç adet lenf nodu izlenmiştir.
  22 Aralık 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 29 Kasım 2018
  Soru :
  Hatice
  Merhabalar. Sol meme 2 hizasinda meme basina 2 cm uzaklıkta 13*6 boyutlu lobule konturlu hafif sipukuler uzanimlar gosteren oval formda hipoekoik solid kitle izlendi .28 mayis 2018 tarihinde cekilen ultrasonda 9*4 mm idi.bi rads 4b diyor. Mr cektirmem gerektigi soyledindi. Daha sonra biyopsi. Yorumlar mısınız?
  22 Aralık 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 07 Kasım 2018
  Soru :
  Ecem
  Merhaba doktor bey, 22 yaşındayım. Sol memeden gelen bulanık akıntı, şiddetli ağrı ve sol koltuk altı ile meme arasında saat 2 yönünde 20 mmx 14 mm lik bir kitle tespit edildi. Parankimal distorsiyon dan şüphelendiğini söyledi doktorum. Biyopsi önerdi ama ben yaptırıp yaptırmamak konusunda ikilemde kaldım ve endişelerim var. Teşekkür ederim.
  23 Kasım 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 02 Ağustos 2018
  Soru :
  ayşe H.
  iyi günler hocam .Ben 40 yaşındayım hiç evlenmedim .Meme ağrısı şikayetiyle doktora gittim mamografi çekildi dens meme olduğu için normal sonuç verdi bu yüzen usg çekildi sonuç şöyle.Her iki meme fibroglandüler dokusuyoğun ve heterojen izlenmektedir.Sağ memede saat 10 hizasında meme başı komşuluğunda 18x8mm boyutta ovoid şekilli lobüle konturlu düzgün sınırlı homojen solid lezyon mevcuttur.Sol memede saat 6 hizasında13x6mm ,saat 2 hizasında 14x6.5mm boyutta bilobule düzgün sınırlı homojen solid lezyonlar izlenmiştir.Saat 9 hizasında 16x10mm boyutta ovoid şekilli lobole konturlu düzgün sınırlı heterojen iç yapıda solid lezyon mevcuttur.Sol memede büyüğü saat 7 hizasında 4cm boyutta kistik lezyonlar mevcuttur.Bilateral aksiller patalojik boyut ve anlamda lenf nodu saptanmamıştır.SONUÇ:her iki memede solid lezyonlar (öncelikle fibroadenomu düşündürmektedir,ancak sol memede saat 9 hizasında mevcut lezyonun iç yapısı nedeniyle yakın takibi önerilir).Her ikimemede fibrokistik değişiklikler. İnceleme Bİ-RADS kategori 3 tür.teşekkürler .
  08 Ağustos 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 27 Temmuz 2018
  Soru :
  Samira
  Merheba Levent bey size bir soruda bulunmak istiyordum cevablandirirsaniz cok mutlu olurum.Ben ultrases muayine yapdirdim bana sol sud vezimde 14,0×6,2mm olculu izoexogenduyunlu strukturlar var.bu sizce ne olabiler.papilom ola bilirmi.bana bir soz demediler.ben sordum papilommu.izoexogen duyun papilom ola bilirmi?PApilomsa ultrason bunu gosterirmi yoksa subheli kalir.sorularimi cavablandirursaniz cok mutlu olurum.onceden tesekkurler
  31 Temmuz 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 06 Temmuz 2018
  Soru :
  hafize Ö.
  Cilt, cilt altı yağ dokusu ve meme başları doğaldır. Dağınık fibroglandüler elemanlar içeren parankim izlenmektedir. Dominant kitle ya da patolojik kalsifikasyon saptanmamıştır. Sağ meme üst dış kadranda parankimden düşük dansitede yaklaşık 15 mm boyutunda nodüler- oval konfigürasyonda opasite izlenmiştir. Bilateral meme parankiminde bir kaç adet milimetrik boyutta nodüler ve oval konfigürasyonda, opasifiye alanlar dikkati çekmiştir. MEME USG`DE: Sağ meme saat 10 hizasında meme cildine paralel, yaklaşık 12.5x6 mm boyutlarında, hipoekoik , mikst ekojenitede solid lezyon dikkati çekmiştir. Bilateral sol memede ağırlıklı, bir kaç adet milimetrik, basit ve yoğun içeriklik kistik lezyonlar izlenmiştir. Bilateral aksillalarda patolojik boyut ve görünümde olmayan lenf nodları dikkati çekmiştir. SONUÇ: Sağ meme saat 10 hizasında fibroadenom?. Bilateral basit ve komplike kistler. hocam bu sonuç iyimi yardım edermisiniz acill
  14 Temmuz 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 29 Haziran 2018
  Soru :
  fatma B.
  İyi günler hocam!Ben 40 yaşındayım sol memede ağrı şikayetiyle doktora gittim mamografi çekildi dens meme yapısı olduğu anlaşılınca USG çekildi sonuç şöyle:Bilateral cilt-cilt altı doku kalınlığı doğaldır.Her iki memeyoğun fibroglandüler dokudan oluşan tip C parankim özelliği göstermektedir.Her iki memede multipl en büyüğü sol memede alt iç kadranda 28mm'yeulaşan basit kistler görülmüştür.Ayrıca sağ memede üst dış kadranda lobüle konturlü 1x1,5cm boyutta komplike kistik lezyon izlenmiştir.Sol memede iç orta kadranda periareolar yerleşimli 10x11mm boyutta,alt orta kadranda 5x7mm boyutta,yuvarlak şekilli,solid yapıda,içerisinde vaskülarisyonun bulunduğu lezyonlar mevcuttur.6 ay sonra us kontrolleri ve boyut artışı görülür ise biyopsi ile korelasyon önerilir.Sağ memede solid lezyon saptanmamıştır.Duktuslar normal genişliktedir.Aksiller bölge doğaldır.SONUÇ:Tip C meme paterni,bilateral solda daha fazla sayıda basit kistler,sağ memede komplike kistik lezyon,sol memede iki adet solid lezyon.(BI-RADS 3,6 ay sonra usg kontrolü önerilir) Hocam buradaki solid lezyon fibroadenommu yoksa kanser habercisi birşeymi TEŞEKKÜRLER!
  14 Temmuz 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 28 Haziran 2018
  Soru :
  Oğuz
  Merhaba hocam. Annem meme mrg çekildi. Rapor sonucu aşağıdaki gibidir. Yorum yapmanızı rica ederim. Sağda nipple cilt-cilt altı yağlı plankar tabiidir. **Solda nipple minimal retraktedir. Kistik yada solid intraparankimal yer kaplayan kitle lezyon MR inceleme sınırları dahilinde saptanmamıştır. Kontrastlı kesitlerde patalojik sinyal artımı veya kitle konturu çizen patalojik komtrast tutulumu izlenmedi. ** şiddetli aile anamnezi bulunun hastada Haziran 2018 tarihli mammografi tetkikinde sol meme retroareolar lokliazsyonda düşük dansiteli belirgin pleomorfizim göstermeyen 2 cm boyunca devamlılık gösteren lineer yerleşimli mikrokalsifikasyonlar tanımlanmış olup 6 ay sonra tek poz sol CC grafi ile takip önerilir. Toraks ön duvar oluşumları doğaldır. Her iki aksiller fossada benign reaktif lenf nodları izlendi. BI-RADS III şiddetli aile anamnezi bulunun hastada Haziran 2018 tarihli mammografi tetkikinde sol meme retroareolar lokliazsyonda düşük dansiteli belirgin pleomorfizim göstermeyen 2 cm boyunca devamlılık gösteren lineer yerleşimli mikrokalsifikasyonlar tanımlanmış olup güncel MR bulgusu mevcut değildir. Düşük gradeli DCIS ekarte edilememiş olup 6 ay sonra tek poz sol CC grafi ile takip önerilir.
  01 Temmuz 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 23 Haziran 2018
  Soru :
  fatma S.
  İyi günler hocam!Ben 40 yaşındayım meme usg sonucumu yorumlarsanız sevinirim.Bilateral cilt-cilt altı doku kalınlığı doğaldır.Her iki meme yoğun fibroglandüler dokudan oluşan tip c parankim özelliği göstermektedir.her iki memede multipl en büyüğü sol memede alt iç kadranda28mm'ye ulaşan basit kistler görülmüştür.Ayrıcasağ memede üst dış kadrandda lobüle konturlu 1x1,5cm boyutta komplike kistik lezyon izlenmiştir.Solmemede iç orta kadranda pariareolar yerleşimli 10x11 mmboyutta,alt orta kadranda 5x7mm boyutta,yuvarlak şekilli,solid yapıda,içerisindavaskülarisyonun bulunduğu lezyonlar mevcuttur.6 ay sonra US kontrolleri ve boyut artışı görülür ise biyopsi ile korelasyon önerilir. Sağ memede solid lezyon saptanmamıştır.Duktuslar normal genişliktedir.Aksiller bölge doğaldır.SONUÇ:Tip C meme paterni,bilateral solda daha fazla sayıda basit kistler,sağ memede komplike kistik lezyon.sol memede iki adet solid lezyon.(Bı-Rads 3,6 ay sonra US kontrolü önerilir).
  24 Haziran 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 22 Haziran 2018
  Soru :
  Gölgem
  İyı akşamlar hocam annemin yaşı 40dır. Sol memede saat 2 hizasında meme başına 2.5 mesafede 29x17.5x25 mm boyutlarinda mamografide gruplaşan pleomorfik kalsifkasyonlar içeren BI-RADS 5 gorünüm özelliklerinde kitle izlenmiştir. Aksiller patolojik lenf nodu : Sol aksillada sınırda kortikal kalınlaşma gösteren en büyüğü 2cm çapında multiple lenf nodları dikkati çekmektedir. 1cm çapındaki lenf nodunda 4mm yi aşan fokal asimetrik kortikal kalınlaşma mevcuttur.
  24 Haziran 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 22 Haziran 2018
  Soru :
  Umut
  Merhaba levent bey 5 ay ince bi yakınım sol göğsünde kitle farketti 2 kere biyopsi yapıldı son biyopsi sonucuna göre aktif kronik inflamasyon bulgular yazıyor acaba kötü bişey mi var yardımcı olursanız sevinirim..
  24 Haziran 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 10 Haziran 2018
  Soru :
  Deniz
  Sol mememdeki ağrı nedeniyle dr.a gittim. Doktorum mammografi ve usg istedi. Mammografi sonucu Sol meme üst dış kadranda yaklaşık 28x14 mm çaplı düzensiz konturlu çevresinde parankimal distorsiyonun izlendiği kitle lezyon izlendi. Bilateral aksiller bölgelerde en büyüğü yaklaşık 20x24 mm çaplı eksojen hiluslari kısmen korunmuş kalın korteksli oval şekilli bir kaç adet lenf nodu izlenmiştir. Rdus incelemesinde sol meme saat 2 hizasında periareolar yerleşimli yaklaşık 28x16 mm çaplı düzensiz konturlu spikule uzanimlari izlenen hipoekoik kitle lezyon izlendi. Sonuçları dr gösterdiğimizde bizden kalın iğne biyopsi, meme MR ve gereğinde MG yaptirmamizi istedi. Sonuç olarak ameliyat yapılmasının gerektiğini söyledi. Bu durum illa ki ameliyat olmayı gerektirir mi? Memenin tamamen alınmadan tedavisi mümkün değil mi?
  11 Haziran 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 05 Haziran 2018
  Soru :
  Ilkay
  Levent hocam merhaba sizi bir jinekolog hekim arkadasım onerdi.10 gun once fsm de memografi ve ultrason cektirdim sol memede 3 hizasinda yaklasik 7.5×4.5 mm capında milimetrik kist alanlar iceren hipoekoik heterojen solid yapı mevcuttur.(Fibrokistik lobül?)Histopatolojik tetkik önerilir.1 hizasinda areolaya yakın bolgede 6.5×2.5 mm capinda hipoekoik heterojen duzgun konturlu solid noduler imaj mevcuttur.(fibroadenom?) Sag memede kistik veya solid kitlesel lezyon yoktur diyor raporda. Daha sonra kartal egitim arastirmada cektirdigim ultrasonda sag memede 12 hizasinda areola kenarinda 6×3mm boyutlarinda duzgun konturlu cilde paralel yerlesimli belirgin kanlanmasi olmayan hipoekoik lezyon izlendi.ayrica capı 5mm ve altinda basit birkac kist izlendi. Sol memede saat 1 hizasinda areola kenarinda 7.5×2.5 mm boyutlarinda saat 3 hizasinda areola kenarinda 8×4 mm boyutlarinda milimetrik kistler iceren belirgin kanlanmasi olmayan fibrokistik doku alanlari izlendi.diyor raporda ve burasida biyopsi degil 6 ay takip istiyor Sizce onemli bir sey olabilir mi hocam randevu almam gerekir mi
  09 Haziran 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 04 Haziran 2018
  Soru :
  fatma S.
  iyi günler hocam!ben 40 yaşındayım memede ağrı şikayetiyle doktora gittim ve mamografi çekildi dens meme yazıyor sonuçta normal meme diyor . USG sonucumda ise:Her iki memede fibroglandüler dokularda yaş ile uyumlu olmayan hiperplazi,duktal yapılarda ektazi izlenmiştir.Bilateral meme parankim ekojentisi artmış izlenmiştir.her iki memede cilt,cilt altı yağlı doku,retromammarial yağlı dokularınekoları normal olarak değerlendirilmiştir.Sağ meme üst yarımda saat12 yönünde birbirine bitişik 6.5mm,11mm ve 7.5mm boyutlarında hipoekoik düzgün yüzeyli ve sınırlı lezyonlar izlenmiştir(fibroadenom?)Enbüyüğü solda üst yarımda 11mm boyutunda olmak üzere bilateral multiple anekoik kistler mevcuttur.Sol meme üst iç kadranda saat 10 yönünde 7mm boyutunda internal kaba kalsifikasyon içeren hafif hipo-anekoik düzgün yüzeyli ve sınrlı lezyon izlenmiştir(komplike kist?)Her iki aksiller bölgede patolıjik karakterde lap izlenmemiştir.Patolojik vaskülarizasyon gözlenmemiştir.Sonuç:Bilateral fibrokistik formasyon,sağ memede fibroadenom ile uyumlu hipoekoik lezyonlar,sol memede komplike kist ile uyumlu lezyon.BIRADS:2 (Benim içimi kemiren hocam fibroglandüler doku yaş ile uyumlu olmayan hiperplazi bunlar nedemek internette kanser diyor okuduğumdan beri çok kötüyüm lütfen açıklarsanız çok sevinirim teşekkürler)
  09 Haziran 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 16 Mayıs 2018
  Soru :
  Nuray Ö.
  Merhaba Hocam,68 yaşında, annem astım, romatizma hastası ve ileri derecede osteoporoz var.Sağ el orta parmağında büyüyen ve ağrılı nodüler bir yapı oluştu. Bunun için akciğerde sarkoidozdan şüphenildi ve BT yapıldı. Doktor sonucu incelerken koltuk altında nodüler bir yapı gördü ve riske atmamak için buna bakılsın dedi.Aşağıda meme usg sonucu bulunmaktadır. Sizce kötü durumu düşündürecek birşey var mı? Annem bu arada biyopsi yapılsın istemiyor. Önerilerinizi bekliyorum. Teşekkürler! Her iki meme cilt ve cilt altı dokuları tabii görünümdedir. Bilateral retroareolar duktuslarda belirginleşme mevcut olup intraduktal mesafede sonopatoloji saptanmamıştır. Her iki memede fibroglandüler dokudan zengin meme paterni izlenmektedir. Her iki meme kadranlarında belirgin kistik veya solid yer kaplayan lezyon izlenmemiştir. Her iki aksillada büyüğü sağda 14X7mm boyutunda parankimi kalın santral hilusu izlenen 2-3 adet LAM mevcuttur. SONUÇ: Bilateral retroareolar duktuslarda belirginleşme Her iki aksillada büyüğü sağda 14X7mm boyutunda parankimi kalın santral hilusu izlenen 2-3 adet LAM,takibi ya da histopatolojik konfirmasyonu önerilir.
  24 Mayıs 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 10 Mayıs 2018
  Soru :
  Gül
  Mrb hocam acil cvplarsaniz cok sevinirim.hocam benim sol memeden 4 ay önce insizyonel biyopsi yapıldi.biyopsi sonucum fibrokistik değişiklikler mikroglanduler adenozis duktal epitelyal hiperplazi blunt Dunk adenozis şeklinde çıktı.atipi ve maglline yoktur. Bugün tekrar kontrole gtiim 29 mm kitle 4 ayda 44 Mm olmuş emar cektirmemi sonrasında ameliyat önerildi. Hocam sizin yorumununuz çok önemli illaki ameliyat olmam gerekli mi çok teşekküler
  24 Mayıs 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 04 Mayıs 2018
  Soru :
  Rumuz
  Merhaba Hocam. Yaşım 55. Raporumda “Sol meme saat 11-12 hizasında mamillona 5 cm uzaklikta, orta planda, 6.2x5.9 mm boyutlarinda duzensiz spikule konturlu heterojen hipoekoik, internal ve periferik vasküler akim sinyali artışı gosteren malign ozellikte kitle lezyon izlenmistir. Sol aksillada patolojik boyut ve ozellikte lenf nodu lehine bulgu saptanmamistir. Lezyonun histopatolojik verifikasyonu onerilir. “ seklinde yaziyor. Durumun ciddiyetini ogrenebilir miyim?
  05 Mayıs 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 14 Nisan 2018
  Soru :
  Gülcan
  Hocam öncelikle sorumu cvplarsaniz için çok teşekkür ederim. Atipi ve malignite yoktur.yaziyor biyopsi sonucum.bende biyopsi yapıldığında iğne biyopsisi sandım fakat insizyonel dokudan parça çıkararak almış doktorum bunu kendisine gittiğimde sordum neden iğne biyopsisi yapmadınız diye açık biyopsi daha güvenilir ben o parçadan göre göre aldım iğne biyopsisinde yanılma payı olabilirdi dedi bana . şimdi hocam 3 ay aralıklarla kontrole gelmemi söyledi siz nasıl yorumluyorsunuz.cvbiniz benim için çok değerli hocam çok kafama takıyorum bu durumu.
  06 Mayıs 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 29 Mart 2018
  Soru :
  ezgis
  merhabalar bir kaç ay önce yapılan ultrason raporum şu şekilde; her iki memede cilt,cilaltı dokular doğaldır. her iki memede duktuslar belirgindir. her iki meme yoğun glandüler içeriki olup,parankimal ekojenite artışı ve heterojenite ile karakterize fibrokistik değişiklikler göstermektedir. sol meme saat 12 kadranında areoladan yaklaşık 4 cm uzaklıkta hiperekojen septe içeren 12,5x6 mm boyutlu düzgün konturlu hipoekik nodüler lezyon görülmektedir(fibroadenom?). her iki aksiller fossada patolojik boyut ve natürde lenf nodu izlenmedi. sonuç:fibrokistik meme paterni. sol meme saat 12 kadranında areoladan yaklaşık 4 cm uzaklıkta hiperekojen septa içeren 12,5x6mm boyutlu düzgün konturlu hipoekik nodüler lezyon görülmektedir(fibroadenom?). 23 yaşındayım,kisti kendim farkedip doktora gittim.sizce düzenli kontrol dışında patolojiye ihtiyacım var mı? saygılarımla.
  31 Mart 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 27 Mart 2018
  Soru :
  Merve
  Merhaba hocam Cilt altı yağlı doku. Her iki meme heterojen fibroglanduler doku zeminine sahiptir. Her iki memede yer kaplayan lezyon lehine saptanmamıştır. Bilateral aksiller bölgede patalojik boyut ve konfigürasyonlu lenf nodu saptanmamıştır.
  31 Mart 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 12 Mart 2018
  Soru :
  Ebru
  Merhaba hocam yaş 35 her iki meme yaşla uyumlu fibrogranduler doküman zengin duktal diffuz olarak belirgin sol meme 4 hizasında retroareolar mukkalinlasma eşlik ettiği 5x3mm fokal duktal genisleme saat 7 hizasında kistık farmosyon kazanmış 9x3mm fakol duktal genisleme saat 4 hizasinda periferik lokalizasyon içerisinde bir adet mikro kalsifikosyan bulunan 5mm çaplı kistık olusumizlenmekte us takip medicana hastanesindeki raporum böyle icim rahat olmaması üzerine ankara da meme lap radyoloji uzmani prof dr aysegul hocaya gittim mod renkli doppler sol meme periareolar yerleşimli olmak üzere toplam dört beş basit kist ve saat 6 hizasinda areolar kenarında bu kistler komşu yerleşimli 1cm uzunluğunda duktal segmentteki nonspesifik dilatasyon dışında onarmal bulguya rastlanmadı hocam bu kanal genislemeler tehlikielimi
  17 Mart 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 09 Mart 2018
  Soru :
  nursel
  Merhaba doktor bey,58 yaşındayım, her yıl düzenli olarak kontrollerimi yaptırıyorum.Son yapılan mammografide SAĞ MEME CC MAMMOGRAMDA SATRAL DERİN YERLEŞİMLİ ÜÇGEN ŞEKİLLİ MM LİK OPASİTER ALAN İZLENMEKTEDİR ifadesi üzerine meme usg çekildi. Her iki memeparankimi dış kadranlarda ekodens özelliktedir.Cilt,cilt altı yağlı planlar olağandır.Sağ meme retroareler kesimde duktal yapılar dilatedir.Mammogramda iç yakrıda santral derin yerleşimli söz edilen opasiteye dair sonografik yer kaplayıcı lezyon ayırt edilmemiştir.diğer kesimler olağandır.Bilateral aksilla doğaldır. SONUÇ:BI-RADS2 ifadesi üzerine doktorum emin olmak için meme emarı istedi.emar raporum: MR, DINAMIK İnceleme amacı: Kontrol. Teknik: Sağ ve sol memeye yönelik sagital T2 FATSAT ve T1 ağırlıklı, her iki memeye yönelik aksiyal Fast STIR, aksiyal FSE T1; daha sonra aksiyal dinamik kontrastlı inceleme yapıldı. Çıkarmalı ve çıkarmasız kesitlerin 3D MIP multiplanar reformat görüntüleri elde edildi. Diffüzyon ağırlıklı görüntüler ve ADC haritası eklendi. Bulgular: Her iki meme parankimi dağınık fibroglandüler özelliktedir. Ilımlı düzeyde arka plan kontrastlanması izlenmiştir. Sağ memede kitle, patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır. Sol meme dış yarıda santral yerleşimli 5 mm boyutunda, düzgün konturlu, T2 hiperintens, postkontrast kesitlerde homojen kontrastlanma gösteren ve substrakte imajlarda bir miktar baskılanan MIP imajlarda da izlenmeye devam eden benign natürde lezyon izlenmektedir. Bilateral aksillada radyopatolojik lenf nodu izlenmemiştir. Kategorizasyon: BIRADS 2 Öneriler: Rutin takiplerin konvansiyonel yöntemler ile sürdürülmesi önerilir. Meme MR BI-RADS kategorizasyonu Kategori Tanım 0 Ek görüntüleme gerekiyor 1 Negatif 2 Benign 3 Muhtemelen benign 4 Kuşkulu 5 Yüksek olasılıkla malign 6 Bilinen malignite -- Radyolojik tanı ve yorumlar radyoloji bölümü izni olmadan herhangi bir amaç (yayın vb.) için kullanılamaz. GENEL AÇIKLAMA MR, MEME İnceleme amacı: Kontrol. Teknik: Sağ ve sol memeye yönelik sagital T2 FATSAT ve T1 ağırlıklı, her iki memeye yönelik aksiyal Fast STIR, aksiyal FSE T1; daha sonra aksiyal dinamik kontrastlı inceleme yapıldı. Çıkarmalı ve çıkarmasız kesitlerin 3D MIP multiplanar reformat görüntüleri elde edildi. Diffüzyon ağırlıklı görüntüler ve ADC haritası eklendi. Bulgular: Her iki meme parankimi dağınık fibroglandüler özelliktedir. Ilımlı düzeyde arka plan kontrastlanması izlenmiştir. Sağ memede kitle, patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır. Sol meme dış yarıda santral yerleşimli 5 mm boyutunda, düzgün konturlu, T2 hiperintens, postkontrast kesitlerde homojen kontrastlanma gösteren ve substrakte imajlarda bir miktar baskılanan MIP imajlarda da izlenmeye devam eden benign natürde lezyon izlenmektedir. Bilateral aksillada radyopatolojik lenf nodu izlenmemiştir. Kategorizasyon: BIRADS 2 sizden ricam emar raporumu yorumlar mısınız?
  12 Mart 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 08 Mart 2018
  Soru :
  ceycey
  merhaba hocam eşimde meme ucunda bir akıntı geliyor ve koltuk altında belli dönemlerde ağrı oluşuyor adet te düzensizlikte var. yardımınızı rica ediyorum
  11 Mart 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 22 Şubat 2018
  Soru :
  Duru
  Merhaba bir sorum olcak 2 yıldır göğsümdeki fibrokistler Dolayısıyla 6 ayda bir ultrason çektiriyorum muayene bulguları tamamen normal Ele gelen hiçbir şey yok Ancak sol memede 6 çarpı 5 m m boyutlarında punktat kalsifikasyon içeren lobüle konturlu basit komple kist nedeniyle son gittiğim doktor emar istedi ve çok endişe ediyorum Daha önce gittiğim hiçbir hekim emar talep etmemişti bu arada 35 yaşındayım sizin fikriniz öğrenebilir miyim rica ediyorum
  08 Mart 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 09 Ocak 2018
  Soru :
  Annem
  Merhaba hocam 2013 senesinde göğüs kanserine yakalandı annem son mamografisinde birads 2 yazıyor korkulacak birşey varmı ne demek istiyor teşekkür ederim
  16 Ocak 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 08 Ocak 2018
  Soru :
  Melike
  Hocam merhabalar ben 38 yaşındayım ve memede AĞRI şikayetiyle doktora başvurdum ağrılı durumlarda kistler kötü huylu olabilir mi?Doktorum USG MAMOGRAFİ ve MR incelemeleri sonucunda net bir bulgu saptayamadı ben de sizin görüşünüzü almak istedim Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. USG Sol meme saat 7 hizasında areola kenarında yaklaşık 5 cm uzaklıkta içerisinde milimetrik kistik alanlar içeren 15×9 mm oval şekilli lezyon izlendi( fibroadenom - fibrokistik saha?) Sol aksillada 23×9 büyüklüğünde 4mm kortikal kalınlaşma gösteren lap MAMOGRAFİ Her iki meme parankimi belirgin dens görünümdedir (tip d) her iki memede asimetrik doku dansitesi ya da doku distorsiyonu izlenmedi her iki memede malignensi açısından şüphe uyandıran mikrokalsifikasyon kümesi mevcut değildir sol aksillada lenf nodları vardır KONTRASTLI MR Meme uçları cilt ve ciltaltı dokuları bilateral normal bulunmaktadır Her iki meme parankiminde düzgün sınırlı ovoid biçimli veya kısmen düzensiz sınırlı olarak izlenen STIR,T2 izo-hiperintens ,T1 hipo-izointens olarak seçilen IV kontrast madde verilimi sonrası dinamik incelemede kontrastlanma bulgusu vermeyen veya erken arterial fazfa az miktarda geç fazda gittikçe artan miktarda kontrastlanma bulgusu veren imajlar dikkat çekmektedir. Sağ meme alt santral lokalizasyonda , yaklaşık 7mm büyüklükte,sol meme alt iç kadranda areoladan yaklaşık 3,5 cm uzaklıkta, 1,5 cm boyutunda , üst dış kadranda toraks duvarına yakın yerleşim gösteren yaklaşık 2cm ye yakın büyüklükte düzgün sınırlı,T1 hipointens, T2 ve STIR hiperintens olarak izlenen, erken fazda yoğun geç fazda plato tarzında kontrastlanma bulgusu veren lezyonlar dikkati çekmektedir Sol meme üst dış kadranda saptanmış lezyon kısmen düzensiz sınırlı olarak izlenmektedir Tanımlanan tum lezyonlarda difüzyon kısıtlanması izlenimi alınmaktadır
  16 Ocak 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 08 Ocak 2018
  Soru :
  Ayşe
  Her iki aksillada en büyüğü solda yaklaşık 22×17 mm sağda ise yaklaşık 21×15 mm boyutlarında kenarlarında yer yer hipointens hilusu bulunan bir kaç adet lenf nodu mevcuttur (Reaksiyonel LAP) sonuçta böyle yazıyor ne demek
  16 Ocak 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 31 Aralık 2017
  Soru :
  Ceren
  Hocam mememde bir kitle var elime geliyor. Doktorlar iyi huylu olduğunu söyledi ama çok rahatsız oluyorum. Bunun bir çözümü var mıdır?
  02 Ocak 2018
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 15 Eylül 2017
  Soru :
  Fatma BiberÇise
  Merhaba Sayın Doktorum; 65 yaşındayım. Mamografi'de; "Sağ meme retroareolar bölgede gruplaşma gösteren segmenter pleomorfik mikrokalsifik odak mevcuttur. Her iki aksillada birkaç adet reaktif lenf nodu izlenmektedir. Sonuç: Tip B Meme, BRADS 4a" Tanısı üzerine meme emarı istendi. Emar'da; Her iki meme cilt cilt altı kalınlığı ve meme başı tabii görünümdedir. Her iki meme parankiminde kısmi yağ involüsyonu izlenmiş olup, kalan parankim fibrokistik paterndedir. Solda belirgin olmak üzere her iki memede retroareolar bölgede fokal dilate duktuslara ait görünüm mevcuttur. Duktuslar yoğun içerikli olarak izlenmektedir. Duktusların trasesinde patalojik kontrast tutulumu saptanmamıştır. Sol memede üst iç kadranda 12x5mm boyutlarında fokal lineer tarzda parankimal kontrast tutulumu izlenmiş olup, radyolojik takibi önerilir. Bunların haricinde her iki memede belirgin kitlesel lezyon, parankimal distorsiyon veya malingite lehine kontrast tutulumu saptanmamıştır. Her iki aksiller bölgede benign görünümde birkaç adet lenf nodu izlenmektedir. Aksiller bölgede maling görünümlü lenf nodu saptanmamıştır. Not: Mamografide soldaki durum belirtilmemiş! Sayın Doktorum; Önceki mamografi ve ultrasonlarda solda fibroadenom, sağda lipom olduğu yazardı. Bunlardan öncekilerde sağda aktivite artışı olduğu yazmıştır. Sonucu doktoruma gösteremedim! Raporların farklı bölgelere dikkat çekmesi bende ikilem oluşturdu! Sizce bu durum normal mi? Yoksa görüntüleri tekrar inceletmem mi gerekir? Annemi meme kanserinden kaybettim! Raporları yorumlayıp bana yol göstermenizi önemle rica ediyor, ayıracağınız zaman ve vereceğiniz emek için çok teşekkür ediyorum.
  18 Eylül 2017
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 12 Ağustos 2017
  Soru :
  Ilknur2146
  Merhabalar. 25 yaşındayım.Sağ mememde ağrı şikayetiyle doktora gittim. Ultrason çekildi. Sonuç olarakta; sol meme ÜDK da yaklaşık 14×6 mm boyutlu hafif hipoekoik yer yer kistik, lobüle konturlu lezyon izlenmiştir( fokal fibrokistik değişiklik alanı, atipik uzanımlı mikrokistik değişiklik gösteren glandüler doku?) .Lezyon komşuluğunda ayrıca 5 mm boyutta lezyon izlenmiştir. Takip ve MRG önerilir. Her iki aksillada milimetrik kısa aksa sahip reaktif bir kaç lenf nodu izlendi. Memelerde solid kitle lezyonun saptanmamıştır. RDUS bakıda tanimlanan lezyonlarda vasküler yapı kodlanmamıştır. Hocam bu ne demek tehlikeli bir durum sözkonusumu. Teşekkürler.
  19 Ağustos 2017
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 10 Ağustos 2017
  Soru :
  a.yılmaz
  35 yaşındayım ,kendimi elle muayene ettim sol göğsümde sertlik var. Ağrı yapmaya başladı. Ne yapmalıyım ?
  19 Ağustos 2017
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 03 Temmuz 2017
  Soru :
  narbtr
  annem 46 yaşında meme kanseri benim kontrollerime ne zaman başlamamızı önerirsiniz?
  04 Temmuz 2017
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 24 Mayıs 2017
  Soru :
  Leyla s
  Hocam merhaba, danismak istedigim bir konu var. Meme ultrasonda sol meme saat 6da 5mm capli kist gorunumu mevcuttur.sol meme saat 3hizasinda 5,5 mm capli yogun icerikli kist mevcuttur.sag meme saat 12 hizasinda periareolar 6mm capli yogun icerikli kist izlendi.sag meme saat 9hizasinda periareolar 11*5 mm olcusunde solid gorunumunde muhtemel FA ile uyumlu lezyon mevcuttur.her iki memede duktal ektazi saptanmadi. Her iki aksillada bening gorunumlu lenf nodlari mevcuttur. Sonuclari cikti yardimci olurmusunuz lutfen. Kotumu sonuclar. Tesekkurler
  26 Mayıs 2017
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 09 Mayıs 2017
  Soru :
  Ayse Ustaoğlu 43
  Iyı günler yaptığım ultrasonda sonuç glandüler yapıdan zengin meme pateni sol meme saat 11de 5/4mm çapında düzgün sınırlı hipoekoik lezyon. Fibroadenom. Ben haşimato hastasıyım doktorum bana 6 ay sonra tekrar gel bakalım dedi ne yapmalıyım teşekkür ederim
  12 Mayıs 2017
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 23 Kasım 2016
  Soru :
  sem
  iyi günler hocam 1,5 yıl önce göğsümde kitle tespit etmiş ve size muayeneye gelmiştim multiple dağınık basit kist formasyonları tespit etmiş ve şırınga ile 2 tanesini boşaltmıştınız. 10 gün önce yine aynı yerde sertlik oluştu bugün de meme başının içeri çöktüğünü farkettim henüz doktora gitmedim kendi kendine kaybolur diye biraz beklmelimiyim. tekrar basit kist olabilirmi. meme başını görünce biraz korktum. cevap verirseniz sevinirim.
  26 Kasım 2016
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 19 Kasım 2016
  Soru :
  inci34
  Merhaba Hocam, öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.yaşım 34 Her iki memede cilt ve cilt altı yağlı doku. mamillonlar, superfisyal ve retromamiller fasyalar, cooper ligamanları doğal görünümdedir. Her iki meme dokusu yoğun fibroglandüler yapı nedeniyle ekojen izlenmektedir. Sol meme saat 1 hizasında 9,5X7X4 mm boyutlu, lobüle konturlu, renkli doopler kontrolde; belirgin vasküler sinyal içermeyen hipoekoik formasyon izlenmiştir. Sağ memede solid veya kistik lezyon saptanmadı. Duktal yapılar normal konfigürasyonda ve ekzatikdir. Sağ aksiller bölgede en büyüğü 9*4 mm boyutlu, sol aksiller bölgede en büyüğü 10*4 mm boyutlu lenf nodları izlenmiştir. Her iki aksiller bölgede patolojik görünümde LAP izlenmedi. SONUÇ : Fibrokistik meme paterni - SOL meme üst dış kadranda solid lezyon ( Fibroaenom ? ) tabiki önerilir. BIRANDS göre: Büyük olasılık Benign bulgular kısa aralıklarla takip gerektirir. Hocam yorumlarsanız sevinirim.
  24 Kasım 2016
  Yanit :
  Prof. Dr. Haluk Onat(Medikal Onkoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 22 Eylül 2016
  Soru :
  zezey
  merabalar annemin mamagrofisinde sonuç olarak sağ meme üst dış kadranında derin yerleşimli sıkı küme yapmış punktat kalsifikasyonlar izlenmiştir yazıyor. Doktoru radyoloji uzmanının görmesini istemiş not olarakta sağ meme üst dış kadranında küme mikrokalsifikasyon rapor edilmiştir diye yazı yazılmış Bu ne demek oluyor tehlikeli bişeymi kanser olabilir mi doktoru göğüs kireçlenmesi var ben tam olarak anlayamadım demiş lütfen bana cevap yazarmısınız
  22 Ekim 2016
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 20 Temmuz 2016
  Soru :
  damlaakar
  Merhaba Annem 64 yaşında.Dün ultrason çekildi " sağ memede saat 9'da yer kaplayan lezyon bildirilen olgunun kontrol amaçlı sonografik incelemesinde sağ memede areolaya 3 cm mesafede 8,5x8,5x3,8 mm boyutunda oval görünüm mevcuttur.(Solid kitle-fokal yağ adacığı) olgunun yaşı nedeni ile lezyonun histopatalojik tetkiki önerilir. Haftaya biyopsiye gün verdiler,bu kitle kanser olabilir mi?Şimdiden teşekkürler
  20 Temmuz 2016
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 28 Haziran 2016
  Soru :
  Zeynep
  İyi günler hocam ultrason sonucumu değerlendirebilr misiniz.sag meme UDK da 14*6 mm ADK da 5*3mm ve 3 mm çaplı düzgün sınırlı izo-hipoekoik solid lezyonlar izlenmiştir (BİRADS 3 ) Sol meme AİK da 9*4 mm boyutlarında düzgün sınırlı hipoekoik solid lezyon izlenmiştir (BİRADS 3 ) Her iki aksillada maling özellikte lenf bezi İZLENMEMİSTİR. SONUÇ:Her iki memede BİRADS 3 solid lezyonlar.3 ay sonra USG kontrolü önerilir. Hocam bu BİRADS 3 beni çok telaslandiriyor ne demek acaba kötü biseymi? Ve İZO-HİPOEKOİK ne demek? Şimdiden teşekkür ederim.
  27 Temmuz 2016
  Yanit :
  Prof. Dr. Nuri Tasalı(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 28 Haziran 2016
  Soru :
  Zeynep
  İyi günler hocam ultrason sonucumu değerlendirebilr misiniz.sag meme UDK da 14*6 mm ADK da 5*3mm ve 3 mm çaplı düzgün sınırlı izo-hipoekoik solid lezyonlar izlenmiştir (BİRADS 3 ) Sol meme AİK da 9*4 mm boyutlarında düzgün sınırlı hipoekoik solid lezyon izlenmiştir (BİRADS 3 ) Her iki aksillada maling özellikte lenf bezi İZLENMEMİSTİR. SONUÇ:Her iki memede BİRADS 3 solid lezyonlar.3 ay sonra USG kontrolü önerilir. Hocam bu BİRADS 3 beni çok telaslandiriyor ne demek acaba kötü biseymi? Ve İZO-HİPOEKOİK ne demek? Şimdiden teşekkür ederim.
  08 Ağustos 2016
  Yanit :
  Prof. Dr. Nuri Tasalı(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 24 Haziran 2016
  Soru :
  haticegürel
  Hocam ultrason çektirdim sol meme dış kadronda saat 12-1 hizasında klinik olarak palpabl sertlik lokalizasyonunda 27-12 mm boyutta mikrolobule konturlu oval şekilli hipoekoik solid kitle çıktı ne yapmalıyım teşekkürler.
  09 Temmuz 2016
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 18 Haziran 2016
  Soru :
  canan
  Merhabalar, 4 yıldır yurt dışında yaşıyorum. 42 yaşındayım. 11 yaşında bir oğlum var. geçen ay mamografi ve ultrason çektirdim fakat sonuç hakkında yeteri bilgi verilmedi.6 ay sonrasına tekrarını istediler. Raporum fransızca fakat terimlerin aynı olacağını düşündüğümden sizlere bu mesajı gönderiyorum. Umarım yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. RAPOR SONUCU : Nodule ovalaire, latéro-mamelonnaire externe gauche de 6mm non strictement anéchogène: kyste à contenu protéique élevé, fibroadénome ? ACR3. TYPE 2 CLASSIFICATION BIRAD
  09 Temmuz 2016
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın
 • 08 Haziran 2016
  Soru :
  CERCEY
  KOLAY GELSİN HOCAM 36 YAŞINDA 2 ÇOCUK ANNESİYİM. SAĞ MEMEMDE AĞRI NEDENİYLE DR GİTTİM ULTRASYON İSTENDİ. SOL MEMEDE ÜDK DA 6*4 MM BOYTUNDA FA LEHİNE BRIADS 3 LEZYON İZLENDİ. BUNUN DIŞINDA ÖZELLİKLE ODK DA DAHA ÇOK ÇOK SAYIDA VE BÜYÜĞÜ 4 MM ÖLÇÜLEN BİRKAÇ ADET BRIADS 3 LEZYON İZLENDİ. FA? KOMPLİKE KİST? SOL MEMEDE ÜİK DA 3 MM ÇAPINDA FİBRO KİSTLER İZLENDİ BRIADS 2 SAĞ MEMEDE RETREORALAR YERLEŞİMİNDE 3 MM ÇAPINDA FA İLE UYUMLU DÜZGÜN SOLİD LEZYON İZLENDİ. BRIADS 3 ODK DA 4 MM ÇAPINDA KOMPLİKE KİST İZLENDİ. BRIADS 3 HER İKİ AKSİLLADA REAKTİF GÖRÜNÜMÜNDE LENF BEZLERİ İZLENDİ LÜTFEN BENİ AYDINLATIRMISINIZ.
  16 Haziran 2016
  Yanit :
  Prof. Dr. Levent Çelik(Radyoloji)
  Cevabı Görüntülemek için Tıklayın