Europa Donna Forum
radyoloji raporu
Neslihan
#1 Gönderilme Tarihi : 29.02.2016 00:49

Merhaba radyoloji raprum bu şekildedir nasıl bir yol izlemem gerekir sizlerden cevap bekliyorum RADYOLOJİ RAPORU Hastanın yapılan meme USG incelemesinde ; Sağda cilt, cilt altı dokular ve nipple tabiidir. Bilateral meme parankiminde değişik lokalizasyonlarda, değişik boyutlarda en büyüğü yaklaşık 11mm çapında multiple sayıda kistler mevcuttur.En büyük kist sağda dış kadranda yerleşik olup komplike kist yapısındadır. Sağ meme üst-dış kadranda yaklaşık 10.8mm çapında intramamarian lenf modülü mevcuttur. Sol meme başı hafifçe retraktedir. Sol memede kitle palpe edilen lokalizasyonda yerleşik olup meme başı arkasına uzanım gösteren, çok düzensiz kenralı, belirgin şekil göstermeyen, konturlarında köşelenme bulunan, çok dağınık yerleşimli, belirgin hipoekojen yapıda heterojen alan mevcuttur. Bu alan ölçülebildiğinde yaklaşık 4.5x2.5 cm boyutlarındadır. Her iki aksillada en büyüğü yaklaşık 14mm çapında benign natürde lenf nodülleri mevcuttur. Ancak solda bu lenf nodüllerinden farklı olarak yaklaşık 17x11 mm boyutlarında, oval şekli kaybolmuş olup hafifçe yuvarlaklaşmış olan, belirgin hipoekojen yapıda, kortexi belirgin hipertrofik olup yaklaşık 5.8mm kalınlıkta olan, santral hilus ekojenitesi belirgin incelmiş ve asimetrik olan LAM modülü mevcuttur. Bu nodül metastaz ile uyumludur. Olgunun soldaki bu lezyonlara yönelik malignite yönünden ileri tetkikleri uygun olacaktır. Bilateral ductal ektazi saptanmamıştır