Galaktografi (duktografi) nedir ?

Galaktografiye neden ve ne zaman baş vurulur ?

Süt kanallarının içinodeki çok küçük (2-3 mm) tümörleri göstermek için kullanılan tetkikin genel adıdır. Süt kanallarının içinde lokalize çok küçük bu tümörler normal mamografilerde görülmezler, göstermek ancak süt kanalının içine ilaç (kontrast madde) vermekle mümkün olmaktadır.

Mammografi, ultrason ve magnetik rezonans meme görüntülemesinde çeşitli üstünlükleri olan yöntemler olmasına rağmen süt kanallarının içini galaktografi kadar iyi göstermezler.

En sık meme başından sebatkar kanlı veya şeffaf akıntı gelmesine rağmen mamografinin normal olduğu durumlarda, süt kanallarının içindeki ufak tümörcükleri aramak gerektiğinde, galaktrografi ile akıntı olan kanalın içine ilaç verilerek film çekilmesi gereği doğar. Her iki memeden akıntı olması durumunda sebeb genellikle hormonal kaynaklıdır ve galaktografi gerekli değildir.

Kayıt Tarihi: 04.09.2014
Güncelleme Tarihi: 04.09.2014
Radilogica