Meme Kanserinde Akıllı İlaçlarda Temel Biyoloji

Hücre arası sıvıda bulunan “İnsan Epidermal Büyüme faktörü” , tümör hücresi yüzeyinde bulunan ve adeta bir anten gibi çalışan HER2 adlı almaç (receptör)  ile karşılaştığında tümör hücresinde çoğalma tetiklenir. HER2 almacını yüzeyinde çok taşımayan tümör hücrelerine göre HER2 almacını çok taşıyan tümörlerde daha farklı davranışa neden olur. Ancak tümör yapısı homojen değildir. Yani her tümörün bir kısmı HER2 pozitifliği gösterirken bir diğer kısmı göstermeyebilir. İşte burada tümör hakkında klinisyenlere bilgi veren patologlara önemli görev düşmektedir. 
Patolog yapacağı testlerle, hücre sayımlarıyla ve gereğinde FISH / SISH gibi floresan boyama gibi özel yöntemlerle tümöde baskın olan HER2 varlığı var mı kanaatini belirtir ve olgunun tedavisine yön verir.
Patolog tarafından HER2 pozitifliği tespiti yapıldıktan sonra, medikal onkolog tümörün tedavisinde akıllı ilacın kullanılıp kullanılmayacağına, kemoterapiyle birlikte kullanılıp kullanılmayacağına, ameliyat öncesi verilip verilmeyeceğine, ışın tedavisi sırasında verilip verilmeyeceğine karar verir.
  
Akıllı ilaçlar, tümör çapından ve evresinden bağımsız olarak uygun şartlar yerine geldiğinde kullanılır. Yani akıllı ilaçlar illa metastaz varlığında verilmesi gereken ilaçlar değildir.
Kayıt Tarihi: 28.05.2018
Güncelleme Tarihi: 29.05.2018