Akıllı İlaçlara Örnekler Hangileridir?

1. Trastuzumab
HER2 almacının hücre dışında kalan kısmını bağlanmak üzere geliştirilmiş bir ilaçtır. Damardan verilerek veya bazı ülkelerde deri altına uygulanabilen formları da vardır. Trastuzumab’ın genel kullanıma sunulduğu 2000’li yılların başından bugüne HER2 pozitif tümöre sahip hastalarımızın genel sağ kalım süresinde ve yaşam kalitelerinde gözle görülür değişiklikler olmuştur.
Sıklıkla 52 hafta boyunca medikal onkolog tarafından belirlenen sürede uygulanır. Işın tedavisi ile birlikte uygulanabilir. Başta kemoterapi ile kombine şekilde verilir,. İlacın olası yan etkilerini değerlendirebilmek amacıyla ekokardiyografi ile kardiyoloji uzmanından kalbin ejeksiyon fraksiyonu (EF) adı verilen pompalama gücüne ait değerlendirme yapılması istenir. EF değeri %55’in üzerinde olan olgularda kullanılabilir, ancak tedavi sürecinde EF ölçümü yinelenmelidir.

2. Lapatinib
HER2 almacının hücre içindeki kısmında bulunan Tirozin Kinaz isimli enzimin aktivitesini durdurarak yapar. Genelde kontrol altına alınmakta zorlanılan olgularda Capecitabin isimli kemoterapi hapı ile birlikte kullanılır. Öncesinde trastuzumab yani Herceptin isimli ilacı kemoterapi ile birlikte kullanmış ve yanıtsızlık gelişmiş hastalarda tercih edilir. Ağızdan hap şeklinde alınmaktadır.

3. Pertuzumab 
HER2 almacından zengin tümörlerde Herceptin isimli ilaçla birlikte kombine olarak kullanılan ve damardan verilen bir ilaç çeşididir. Ameliyat öncesi tümörü küçültmek veya Herceptin’e tek başına yanıt vermeyen tümörlerde kullanılır. Ülkemizde ameliyat öncesi küçültücü amaçla kullanımı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı değildir. Ancak medikal onkologunuz uygun gördüğü takdirde kullanımı mümkün olabilmektedir.

4. Ado-trastuzumab emtansine
Trastuzumab (T) ve antimikrotübül ajanı (DM1) birlikte kombine formudur. Aynı ilaç içerisinde hem kemoterapi hem de akıllı ilaç bulunmaktadır. Trastuzumab ile diğer kemoterapiler sonrası hastalığında direnç gözlenen olgularda kullanılabilmektedir. 
Kayıt Tarihi: 28.05.2018
Güncelleme Tarihi: 30.05.2018
Radilogica