Meme MR ı nedir ?

MR cihazlarında, özel meme coilleri (antenleri) kullanılarak memenin MR incelemesinin yapılmasına meme MR ı denir. Bu inceleme esnasında kanserlerin daha iyi gözükmesi için hastaya damar yolu ile kontrast madde verilerek inceleme yapılmaktadır.

Meme MR ı
meme kanserini yakalamakta en hassas yöntemdir. Meme MR ı bununla birlikte normal risk grubundaki bir kadında meme kanseri  tarama testi olarak mamografi yerine  kullanılmamaktadır.

 Meme MR ı Sıklıklla mamografide veya ultrasonografide şüpheli bir bulgu tespit edildiğinde bu bulguların detaylandırılması veya tespit edilen bir kanserin yaygınlığının saptanması için kullanılmaktadır.

Birde öz veya soy geçmişindeki özellikleri nedeniyle meme kanserine yakalanma ihtimali yüksek riskli hastalarda, Meme MR ı  tarama testi olarak uygulanmaktadır.
Kayıt Tarihi: 05.12.2012
Güncelleme Tarihi: 08.08.2014
Radilogica