Meme biyopsisi nedir ? Niçin yapılır?

Meme biopsisi gerektiği durumlarda memenin bir bölümünden doku örneği alınıp, bu örneğin mikroskobik yöntemlerle patologlar tarafından incelenmesidir.
 
Mamografi ultrasonografi veya magnetikrezonans tetkikinde memede şüpheli bir bölge tespit edildiğinde, bu şüpheli bölgenin ne tür hücrelerden oluştuğu, kanser hücreleri içerip içermediğini anlamak için yapılır. Şüpheli bölge için operasyon yapıp yapmamaya, Yapılacak operasyonun cinsine ve genişliğine karar vermek için biyopsi gereklidir.
Kayıt Tarihi: 05.12.2012
Güncelleme Tarihi: 08.08.2014
Radilogica