Meme Kanseri

Menapozdan sonra uzun süreli (beş yıldan fazla) hormon kullanımının meme kanserine yakalan...
Meme ameliyatı olmuş ve plastik rekonstrüksiyon yapılmamış kadınlar, beden görümlerini kor...
Memede bir kitle tespit edilince bunun kanser mi, yoksa başka bir hastalık mı olduğu araşt...
Meme kanseri büyük sıklıkla kadınlarda görülmesine rağmen 100 tane kadın meme kanserine ka...
Psikolojik destek alan hastanın, hastalığa ve mevcut duruma uyumu daha kolay olur.
Meme kanseri kadınlarda rastlanan en sık kanserdir. Kanser ölümlerinde ise akciğer kanseri...