Meme Kanseri

Meme kanserinin bir özelliği de, görülme sıklığının artıyor olmasıdır. Kırk yıl önce 1960 ...
Işın tedavisi, meme bölgesine ve koltuk altına uygulanarak, cerrahi girişimden sonra kalma...
Meme kanseri büyük sıklıkla kadınlarda görülmesine rağmen 100 tane kadın meme kanserine ka...
Meme kanseri ameliyatı esnasında ameliyathanede yapılan radyoterapi uygulamasına intraoper...
Tıp henüz meme kanserini önleyebilecek bir yaşam tarzı, ilaç veya aşı bilmemektedir. Bunun...
Psikolojik destek alan hastanın, hastalığa ve mevcut duruma uyumu daha kolay olur.