Meme Kanseri

Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt b...
Kişinin kendi kendini elle muayenesinin meme kanserini erken yakalanması için iyi bir yönt...
Memede bir kitle tespit edilince bunun kanser mi, yoksa başka bir hastalık mı olduğu araşt...
Bilimsel incelemelerde ; hormonal etkiler, çevre kirliliği, virüsler, genetik ( BRCA geni ...
Menapozdan sonra uzun süreli (beş yıldan fazla) hormon kullanımının meme kanserine yakalan...
Yoğun egzersiz ve jimnastik yapan kadınlarda meme kanseri riskinin azaldığı gözlenmiştir. ...