Meme Görüntüleme

Meme biopsisi gerektiği durumlarda memenin bir bölümünden doku örneği alınıp, bu örneğin m...
Mammografi çekimi için hiçbir ön hazırlığa gerek yoktur. Mamografi çekilirken meme, iki ta...
Meme biopsileri görüntüleme yöntemlerinde saptanan şüpheli bölgelere yapılır. Bu şüpheli b...
Aynı akiğer tomografisinin normal akciğer grafisine olan üstünlüğü gibi iki boyutlu grafi...
En sık rastlanan kanser olan meme kanserinin taraması standart olarak mamografi ile yapılm...
Normalde analog detektör olarak kullanılan mamografi filminin yerini teknolojik gelişmeler...
Radilogica