Meme Görüntüleme

BİRADS ? BreastİmagingReportingAnd Data Systems? olarak ifade edilen meme raporlaması ve d...
Silikon implantı bulunanlarda mamografiye mani bir durum mevcut değildir. Mamografi çekili...
Kistler içi sıvı materyal dolu, memenin iyi huylu tümörleridir. Kötüye (kansere) dönüşmezl...
Vakum biopsi memede izlenen bir takım radyolojik bulguların histopatolojik tanısı için kul...
Dijital 2 boyutlu bir mamografi çekilirken alınan radyasyon dozu ile, 3 boyutlu tomosentez...
Galaktografi özel bir hazırlık gerektiren yöntem değildir.Her meme başına yaklaşık 18-25 s...