Meme Görüntüleme

MR cihazlarında, özel meme coilleri (antenleri) kullanılarak memenin MR incelemesinin yapı...
Sterotaksi ; iki ayrı planda çekilen mamografide bilgisayar yardımı ile lezyonun üçüncü bo...
Aynı akiğer tomografisinin normal akciğer grafisine olan üstünlüğü gibi iki boyutlu grafi...
Mamografi sıklıkla hiç bir meme şikayeti bulunmayan hastalara meme kanserinin erken yakala...
Hanımların mamografideki korkularından biri olan sıkıştırma işlemi öyle çok can yakacak dü...
Normalde analog detektör olarak kullanılan mamografi filminin yerini teknolojik gelişmeler...