Meme Görüntüleme

Aynı akiğer tomografisinin normal akciğer grafisine olan üstünlüğü gibi iki boyutlu grafi...
Dijital 2 boyutlu bir mamografi çekilirken alınan radyasyon dozu ile, 3 boyutlu tomosentez...
BİRADS ? BreastİmagingReportingAnd Data Systems? olarak ifade edilen meme raporlaması ve d...
Kistler içi sıvı materyal dolu, memenin iyi huylu tümörleridir. Kötüye (kansere) dönüşmezl...
Tomosentezde (3 boyutlu) meme mamografik incelemesinde, normal iki boyutlu mamografilerde...
Radyoloğunuz sizde tespit edilen lezyona ve elindeki olanaklara en uygun biopsi tekniğini ...