Meme Görüntüleme

Aynı akiğer tomografisinin normal akciğer grafisine olan üstünlüğü gibi iki boyutlu grafi...
Mammografi çekimi için hiçbir ön hazırlığa gerek yoktur. Mamografi çekilirken meme, iki ta...
Tomosentezde (3 boyutlu) meme mamografik incelemesinde, normal iki boyutlu mamografilerde...
Çalışmalar dijital mamografi cihazları ile yoğun fibrokistik meme yapısında meme kanseri y...
Sterotaksi ; iki ayrı planda çekilen mamografide bilgisayar yardımı ile lezyonun üçüncü bo...