Yüksek Riskli Hastalar

Bir kadının yaşam boyu kendi vücudunda meme kanseri ile tanışma ihtimali %12-13 olup, bu h...
BRCA gen mutasyonları taşıyanların %85?inde meme veya yumurtalık kanseri ortaya çıkar. Kal...
Daha hızlı büyüme eğilimindedir.
Hastanın birinci derece akrabasında meme kanseri tespit edilen yaşın 10 yıl öncesinde mamo...
Hücrelerin bölünmelerini ve çoğalmalarını sağlayan genler hasar gördükleri için hücreler k...
Hastanın çeşitli metotlar ile riski hesaplanır. Bu hesaplanan riske görenormal riskteki ka...
İstanbul Onkoloji HastanesiRadiologica görüntüleme bina görsel