Yüksek Riskli Hastalar

Yüksek Riskli Hasta İstanbul 2010 Konsensusu
Hastanın birinci derece akrabasında meme kanseri tespit edilen yaşın 10 yıl öncesinde mamo...
Bir kadının yaşam boyu kendi vücudunda meme kanseri ile tanışma ihtimali %12-13 olup, bu h...
BRCA gen mutasyonları taşıyanların %85?inde meme veya yumurtalık kanseri ortaya çıkar. Kal...
Hücrelerin bölünmelerini ve çoğalmalarını sağlayan genler hasar gördükleri için hücreler k...
Daha hızlı büyüme eğilimindedir.
Facebookİstanbul Onkoloji Hastanesi