Yüksek Riskli Hastalar

Yüksek Riskli Hasta İstanbul 2010 Konsensusu
Hastanın çeşitli metotlar ile riski hesaplanır. Bu hesaplanan riske görenormal riskteki ka...
Hücrelerin bölünmelerini ve çoğalmalarını sağlayan genler hasar gördükleri için hücreler k...
BRCA gen mutasyonları taşıyanların %85?inde meme veya yumurtalık kanseri ortaya çıkar. Kal...
Bir kadının yaşam boyu kendi vücudunda meme kanseri ile tanışma ihtimali %12-13 olup, bu h...
Daha hızlı büyüme eğilimindedir.
Facebookİstanbul Onkoloji Hastanesi