Yüksek Riskli Hastalar

Hastanın çeşitli metotlar ile riski hesaplanır. Bu hesaplanan riske görenormal riskteki ka...
Yüksek Riskli Hasta İstanbul 2010 Konsensusu
Hücrelerin bölünmelerini ve çoğalmalarını sağlayan genler hasar gördükleri için hücreler k...
Bir kadının yaşam boyu kendi vücudunda meme kanseri ile tanışma ihtimali %12-13 olup, bu h...
BRCA gen mutasyonları taşıyanların %85?inde meme veya yumurtalık kanseri ortaya çıkar. Kal...
Hastanın birinci derece akrabasında meme kanseri tespit edilen yaşın 10 yıl öncesinde mamo...
İstanbul Onkoloji HastanesiRadiologica görüntüleme bina görsel