Yüksek Riskli Hastalar

Yüksek Riskli Hasta İstanbul 2010 Konsensusu
Daha hızlı büyüme eğilimindedir.
Hücrelerin bölünmelerini ve çoğalmalarını sağlayan genler hasar gördükleri için hücreler k...
BRCA gen mutasyonları taşıyanların %85?inde meme veya yumurtalık kanseri ortaya çıkar. Kal...
Hastanın birinci derece akrabasında meme kanseri tespit edilen yaşın 10 yıl öncesinde mamo...
Hastanın çeşitli metotlar ile riski hesaplanır. Bu hesaplanan riske görenormal riskteki ka...
İstanbul Onkoloji HastanesiRadiologica görüntüleme bina görsel