Yüksek Riskli Hastalar

Hastanın birinci derece akrabasında meme kanseri tespit edilen yaşın 10 yıl öncesinde mamo...
Yüksek Riskli Hasta İstanbul 2010 Konsensusu
Hücrelerin bölünmelerini ve çoğalmalarını sağlayan genler hasar gördükleri için hücreler k...
BRCA gen mutasyonları taşıyanların %85?inde meme veya yumurtalık kanseri ortaya çıkar. Kal...
Hastanın çeşitli metotlar ile riski hesaplanır. Bu hesaplanan riske görenormal riskteki ka...
Daha hızlı büyüme eğilimindedir.
İstanbul Onkoloji HastanesiRadiologica görüntüleme bina görsel